PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
selektywna embolizacja nerki

Urologia Polska 2003/56/2

Selektywna embolizacja jako leczenie przetoki moczowej po usunięciu prawej nerki, nerki podkowiastej
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Pietura, Marek Urban