PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:

Urologia Polska 2008/61/3

The presence and structure of circulating immune complexes in patients with renal cell cancer
Ryszard Gołda, Wojciech Jóźwicki, Grzegorz Przybylski, Zbigniew Wolski, Jan Domaniewski, Małgorzata Wyszomirska, Jacek Michałkiewicz

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena długoterminowa wyników leczenia chorych na przerzutowego raka jądra metodą laparoskopowego wycięcia zaotrzewnowych węzłów chłonnych: przegląd dziesięcioletnich doœświadczeń pochodzących z jednego oœśrodka
H. Steiner, R. Peschel, G. Janetschek, L. Holtl, A. P. Berger, G. Bartsch, A. Hobisch
Postępy w chemioterapii raka stercza: początek nowej ery
Kenneth J. Pienta, David C. Smith

Urologia Polska 2003/56/2

Komentarz do pracy pt.: "Wycięcie odcinka żyły głównej dolnej z powodu czopa nowotworowego raka nerki"
Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2003/56/1

Komentarz do pracy pt.: „Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Marek Sosnowski
Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z II dorocznej konferencji „Perspectives in bladder cancer\". Lizbona 2002
Wojciech Kołaczyk, Tomasz Demkow

Urologia Polska 2002/55/4

Komentarz do pracy pt.: „Aspekty stosowania testosteronu u mężczyzn w podeszłym wieku\"
Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2002/55/1

Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z Salzburga: Cornell Seminars in Urology
Piotr Chłosta, Cezary Szczęśniak, Grzegorz Kata

Urologia Polska 2001/54/4

Odpowiedź na komentarz
Wiesław Urbanowicz
Komentarz do pracy „Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy\"
Czesław Szymkiewicz
Odpowiedź na komentarz do pracy „Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy
Wiesław Urbanowicz
Komentarz do pracy „Ureteroileoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty\"
Tadeusz Niezgoda
Odpowiedź na komentarz do artykułu „Urcteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
Sprawozdanie z pobytu w Oddziale Urologii New York Presbiterian Hospital Weill Medical College at Cornell University
Sławomir Paweł Woźniak

Urologia Polska 2001/54/3

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego - urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
Sprawozdanie z XII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Trzymania Moczu u Dzieci (ICSC)
Jerzy Czyż, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz
Sprawozdanie z pobytu naukowo-instruktażowego nad zastosowaniem lasera holmowego w urologii
Jan Kawecki, Michał Tkocz
Sprawozdanie z 10. Zimowego Forum Urologicznego w Davos
Marek Wyczółkowski

Urologia Polska 2001/54/2

Polemika dotycząca artykułu „Tomografia komputerowa u pacjentów z podejrzeniem kamicy moczowodowej\" - Urologia Polska 2000/53/3-4
Jacek Ogrodnik
Odpowiedź na polemikę dr. hab. n. med. Jacka Ogrodnika dotyczącą pracy „Tomografia komputerowa u pacjentów z podejrzeniem kamicy moczowodowej
A. Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski
Sprawozdanie z pobytu w Klinice Urologii Uniwersytetu Heinricha Heinego w Duesseldorfle
Andrzej Krajewski
Sprawozdanie z II Kongresu Naukowego Centralnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEAU), Budapeszt 13-14 X 2000
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
Sprawozdanie z Pierwszego Ukraińsko-Polskiego Sympozjum Urologów
Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz
Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Urologia Polska 2001/54/1

Komentarz do pracy „Laparoskopowa prostatektomia radykalna - wskazania i technika zabiegu
Andrzej Sikorski
Sprawozdanie ze stażu klinicznego w oddziale urologii szpitala kantonalnego w Aarau
Rafał Krupiniewicz
Sprawozdanie z pobytu naukowego na Salzburg Cornell Seminary of Urology
Roland Dadej, Sławomir Paweł Woźniak

Urologia Polska 1994/47/4

Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowanych z powodu przerostu gruczołu krokowego
Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Aktywność osoczowej beta hydroksylazy dopaminowej u chorych z łagod- nym rozrostem stercza
Tadeusz Spruch, Robert Klijer
pH — metryczna ocena czynności zastępczego pęcherza moczowego
Andrzej Bugajski, Piotr Thor, Marek Filipek
Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Dwuetapowa elektroresekcja dużych guzów pęcherza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Wartość paliatywnego leczenia napromieniowaniem chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl
Ocena zmodyfikowanej biopsji rdze- niowej w diagnostyce raka stercza
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Roman Pykało, Andrzej Borkowski
Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski
Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Leszek Walczak, Tomasz Rogoziński, Jarosław Wejman
Epidemiologia i badania przesiewowe dla onkologicznych chorych w urologii
Jadwiga Rojewska, Andrzej Musierowicz
Prąciowa lokalizacja choroby Mondor\'a
Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski
Chłoniak złośliwy obu jąder
Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Trzykrotny nowotwór układu moczowego u 70-letniego mężczyzny
Jerzy Badyda, Janusz Darewicz
: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk
Ciała obce cewki moczowej
Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz
W dniach 1-3.09.1994 r. odbył się 24 Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Krakowie, na którym zaprezentowali swoje prace wybitni urolodzy europejscy
Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urologicznym Davos Szwajcaria 14-20.11.1993 r
Andrzej Stokłosa
Sprawozdanie z 89 Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w dn. 14-19.05.1994 r. w San Francisco

Urologia Polska 1994/47/3

Objętość gruczołu a stężenie PAP i PSA u chorych na gruczolak sterc
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Janusz Jaszczyński
Leczenie operacyjne przerzutów do mózgu raka nerki
Marek Wroński
Zaciek moczowy w przes- trzeni zaotrzewnowej, okołonerkowej rozpoznawanie i leczenie
Piotr Kryst, Jerzy Bogumił Milewski, Janusz Gołębiewski, Andrzej Borkowski
Opis diagnostyki nowo- tworów moczowodu z zastosowaniem badania cytologicznego moczu techniką miliporową
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Romaszewski, Wojciech Husiatyński
Wpływ jednorazowego wprowadzenia stilbestrolu w 1 dniu życia na morfologię i czynność gruczołu krokowego szczura
Andrzej Limanowski, Bolesław Otulakowski, Bogdan Miskowiak, Barbara Filipiak
Leczenie powikłań po radykalnej prostatektomii metodą podwójnej allopla- styki
Andrzej Zbigniew Buczyński
Osoczowe inhibitory układu krzep- nięcia i fibrynolizy na tle wybranych parametrów układu hemostazy we krwi chorych operowanych na raka gruczołu krokowego
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch
Rekonstrukcja dróg moczowych u chorego z „RECTAL BLADDER\"
Tomasz Demkow, Maciej Niemierko, Zbigniew Wierzbicki
Zastosowanie sztucznych zwieraczy AUS 800 w leczeniu nietrzymania moczu
Andrzej Zbigniew Buczyński
Wyprostowanie znacznie zagiętego prącia z pozostawieniem płytki cewkowej u chorych leczonych z powodu spodziectwa prąciowego dalszego i środkowego
Marek Orkiszewski
Guz Wilmsa w torbieli u dorosłych
Andrzej Bugajski, Janusz Jaszczyński
Brzuszno-kroczowa ześlizowa przepuklina pęcherza powikłana kamicą i nietrzymaniem moczu
Andrzej Bugajski, Dariusz Sobieraj
Ropień stercza
Cezary Torz
Przetoka moczowodowo-pochwowa popromienna
Zbigniew Tański, Edward Pogodski
Guz chromochłonny nadnercza hormonalnie nieczynny
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Renata Sujkowska, Zdzisław Skok, Andrzej Wronczewski
Sprawozdanie z Międzynarodowej Roboczej Konferencji\' „Chirurgiczne Leczenie Spodziectwa\". Bratysława, 15.06.1993
Tomasz Ferenz, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Karolinska Hospital w Sztokholmie
Mirosław Kordowski
Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urolo- gicznym. Davos, Szwajcaria, 14-20 luty 1993 r
Andrzej Stokłosa
Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek
Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Leszek Jeromin, Marek Wrona
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Romuald Zdrojowy

Urologia Polska 1994/47/1a

IX Sympozjum Urologii Dziecięcej. Wynicowanie pęcherza moczo- wego i wierzchniact
Andrzej Borówka
Zespół wierzchniactwa i wynicowanego pęcherza
Czesław Szymkiewicz
Embriogeneza wynicowanego pęcherza moczowego
Jan Karol Wolski
Pierwotne zamknięcie wynicowanego pęcherza
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Czynnościowa rekonstrukcja w zespole wierz- chniactwa i wynicowan
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Problemy ortopedyczne leczenia chirurgicznego wynicowania pęcherza moczowego
Mieczysław Kowalski
Wyniki plastyki pęcherza moczowego we wrodzonym jego wynicowan
Anna Grabowska, Jadwiga Jankowska, Jadwiga Zubowska, Zbigniew Jankowski
Własne doświadczenia w rekonstrukcji wynicowanego pęcherza moczowego u dzieci
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski
Operacja Younga-Deesa w leczeniu wynicowania pęcherza moczowego
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz
Odległe wyniki leczenia wierzchniactwa zupełne
Jadwiga Zubowska, Jadwiga Jankowska, Anna Grabowska, Zbigniew Jankowski
Kilka uwag na temat odległych następstw definitywnego odprowadze- nia moczu u dzieci przy użyciu metod wykorzystujących fragmenty jelita
Andrzej Borkowski
Odległe wyniki leczenia wynicowanego pęcherza moczowego metodą Gersuny\'ego
Olgierd Sarrazin, Irena Beck-Gębara
Odległe wyniki wszczepienia moczo- wodów do wydzielonej bańki odbytnicy ze sprowadzeniem esicy na krocze
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska
Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński
Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski

Urologia Polska 1994/47/1-2

Sympozjum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii PAN w Warszawie
Controversial Topics In Prostatic Cancer
Philip Smith
Is Intravesical Chemotherapy Desirable In Patients With Superficial Bladder Cancer
Philip Smith
System naczyniowy guza, wielkość i lokalizacja jako czynnik prognostyczny raka nerki
Andrzej Bugajski
Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Dootrzewnowe przemieszczenie moczowodów w leczeniu zwłóknienia pozaotrzewnowego (syndroma Ormond)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Endoskopowa tunelizacja zarośniętej tylnej ścianki cewki u mężczyzn
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
Ocena skuteczności paliatywnego leczenia raka nerki
Anna Brandys, Marek Pawlicki
Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski
Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Rozpoznawanie czopów nowotworowych w układzie żylnym u chorych na raka nerki
Ewa Koźmińska, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Krzysztof Lerch, Jan Szymanowski, Stanisław Miernowski
Condyloma gigantum penis (Tumor Buschke- Loewenstein). Opis przypadku
Wojciech Ejchman, Jarosław Wejman, Andrzej Sadowski
Przerzut do oczodołu u chorej na raka nerki
Jerzy Swierż, Bronisław Stawarz
Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski
Ektopia nerki lewej do klatki piersiowej
Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas
Złamanie prącia
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Andrzej Bugajski
Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk

Urologia Polska 1993/46/4

Leczenie kamicy odlewowej nerek metodą ESWL z użyciem cewnika podwójnie zagiętego
Tomasz Demkow, Philip Clark, Patrick Meffan, Andrzej Borkowski
Ocena podatności kamieni nerkowych na rozkruszanie za pomocą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL) na podstawie ich wysycenia w obrazie rtg
Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
Siatkowe protezy urologiczne Urolume w leczeniu nawrotowych zwężeń cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński
Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski
Wyniki leczenia dorosłych chorych z powodu torbielowatego rozszerzenia śródpęcherzowego odcinka moczowodu (ureterocoele)
Krzysztof Łukojć, Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk
Przerzuty jako pierwszy objaw u chorych na raka jądra
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła
Zofran w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez cystosta- tyki u chorych na raka jądra i pęcherza moczowego
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
Rak prącia — carcinoma planoepitheliale typus bawenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Jarosław Wejman, Tomasz Rogoziński, Andrzej Jarski
Liczne wady układu moczowego jedynej nerki: operacja jednoeta- powa
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy
Stefan Wesołowski
Współistnienie dwóch synchronicznych nowotworów nerki i nadnercza
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański
Modyfikacje i usprawnienie w usuwaniu kamieni drogą przezskórną — PCNL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner
Leiomyoma pęcherza moczowego
Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Rzadka koincydencja raka jasnokomórkowego nerki z guzem chromo- chłonnym nadnercza
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotne guzy moczowodu
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski, Nagib Elghawi
Szczególny zbiornik jelitowy z zastawką hydrauliczną. Benchekrouna
Zofia Salska, Ludwik Jerzy Mazurek
Nefrektomia laparoskopowa
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
V.I.P. Pęcherz jelitowy z Padwy
Francesco Pagano, Walter Artibani, Giacomo Passerini, Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Diagnostyka i leczenie ogniskowej zmiany pyelonephritis xanthogranulomatosa
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Iwona Lewy-Trenda
Hypertemia przecewkowa w leczeniu łagodnego prze rostu sterc
Wojciech Pypno, Tomasz Bużański, Stanisław Graniewski
Poczucie lęku u chorych leczo nych w Oddziale Urologiczn
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Bar, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner
Współistnienie wady podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego z moczowodem olbrzymim
Jacek Huk, Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Odległy wynik speleotomii jedynej nerki gruźliczej po 35 latach
Stefan Wesołowski, Bolesław Kuzaka, Janusz Gołębiewski, Zofia Billip-Boniecka
Oskalpowania prącia
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Tadeusz Gacki
Rak skóry moszny u chorego z łuszczycą leczonego fotochemioterapią
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Malek, Magdalena Łopuszyńska, Barbara Maciejewska
Carcinoma planeopitheliale verrucosum penis
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Krzysztof Tarasiewicz, Tomasz Rogoziński
Pierwotny czerniak złośliwy męskiej cewki moczowej
Jan Faryna, Jacek S. Kossakowski
Współistnienie nerki gąbczastej i wrodzo nego poszerzenia kielichów w nerce podkowiastej — opis przypadku
Piotr Dobroński, Jędrzej Michalec, Janusz Gołębiewski
Oncocytomia renis
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Roman Pykało, Jacek Łempicki
Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z pobytu w Institut of Urology and Nephrology w Londynie . 277 T. Krzeski: Ocena „Urologii\" pod redakcją Jerzego Zielińskiego i Jana Leńki. PZWL, Warszawa 1993r
Tadeusz Krzeski
Wspomnienie pośmiertne: Zygmunt Bartkowiak 1908-1991
Józef Traczyk, Janusz Szłapiński

Urologia Polska 1993/46/2

Zastępczy, niskociśnieniowy pęcherz z jelita cien kiego u chorych po cystektomii z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego — 3-letnie obserwacje
Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Cezary Torz
Miejscowa hipertemia mikrofalowa w leczeniu łagodnego stercza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz, Stanisław Szmigielski
Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk
Przetoki pęcherzowo-maciczne
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki
Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
Alfa-1 mikroglobulina (,-m ) w moczu jako białkowy wskaźnik wydolności kanalików proksymalnych w przebiegu kamicy nerkowej
Maria Mantur, Barbara Darewicz, Joanna Matowicka-Karna, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Jan Prokopowicz, Iwona Jakubowska-Kuźmiuk
Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz
Tętniak workowaty aorty brzusznej przyczyną prawostronnego wodonercza
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski
Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk
Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki
Jan Krakowski, Jan Latała, L. Byrski J. Nowak
Diagnostyka obrazowa gruczolaka nadnercza
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś
Polip moczowodu u chorej na kamicę moczowodową
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka
Rzadki radiologiiczny obraz osteolitycznego przerzutu raka prostaty do kości. Opis przypadku
Andrzej Gregorczyk, Hanna Górska, Maria Kopczyńska-Kowalczykowa
Sprawozdanie z udziału w „Pierwszym Zimowym Forum Urologicznym\", Davos, Szwajcaria, 8- 15 luty 1992 r
Andrzej Stokłosa
Sprawozdanie z Brandenburskiego Dnia Urologicznego 7.11.92 we Frankfurcie nad Odrą
Andrzej Musierowicz
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. I)
Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś
Historia urologii krakowskiej (w zarysie)
Jan Krakowski
Oddział Urologiczny Instytutu Gruźlicy w Szpitalu Wolskim w Warszawie 1951-1962
Stefan Wesołowski
Wspomnienie pośmiertne o lekarzu medycyny Romanie Ostatku (z Oddziału Urologicznego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie)
Andrzej Musierowicz
Dr med. Zbigniew Lewicki 22.03.1903-11.09.1991
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Wiesławie Antonim Bulińskim 27.V. 1919-3.XII.1991
Stefan Wesołowski

Urologia Polska 1993/46/1

Jednoetapowa metoda leczenia chirurgicznego transseksualistów typu mężczyzna/kobie
Kazimierz Krajka, Janusz Emerich, Arkadiusz Mikszewicz
Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Staging lymphadenectomy w diagnostyce i leczeniu I stadium nienasieniakowatych zarodkowych guzów jądra (NZGJ)
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Tłuszczak wnęki nerki przyczyną kolki nerkowej i wodonercza u chorej z jedną nerką
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
Wyniki operacyjnego leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Ewa Mayzner-Zawadzka
Ocena późnych wyników operacyj nego leczenia urazowych uszkodzeń nerek
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk
Poziomy IgA w surowicy, w moczu i rola leczenia odkażającego skojarzonego z kortykoterapią u dzieci z cystitis cystica
Ewa Stefaniak, Andrzej Jankowski, Elżbieta Bortkiewicz, Katarzyna Bernardczyk, Krystyna Strzykała, Janusz Maciejewski
Zgorzel Fourniera w przebiegu zapalenia jądra i najądrza spowodowana przez Bacteroides malaninogenicus
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Eugenia Gospodarek
Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych w moczu
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna, Ewa Mróz, Marta Chomontowicz
Wpływ jednostronnej nefrektomii na eliminację gentamycyny podanej królikom jednorazowo
Marek Droździk, Barbara Gawrońska-Szklarz, Teresa Kardel-Mizerska, Jerzy Wójcicki, Barbara Krasowska, Lidia Różewicka
Złamanie prącia jako problem urologiczny
Michał Tkocz, Krzysztof Bar
Leczenie operacyjne patologii towarzyszącej przetrwałemu mocznikowi u dorosłych
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski
Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej w leczeniu przetoki moczowodowo-pochwowej — opis przypadku
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Janusz Judycki
Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
Przypadek wady rozwojowej układu moczowego u dorosłych manifestujący się jako guz w podbrzuszu
Andrzej Musierowicz, Janusz Mroczek, Artur Sieczych, I Marek Zych
Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki
Sprawozdanie z sympozjum urologicznego Kamica odlewowa i kamica resztkowa — Berlin, 13-14. 11. 1992
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka
Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
Sprawozdanie z Sympozjum Międzynarodowego w Wurzburgu — Postępy onkologii urologicznej
Artur A. Antoniewicz
Sprawozdanie z 33 Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towa rzystwa Urologicznego (27-30 maja 1992, Sindelfingen)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie za stażu klinicznego, w Instytucie Urologii Uniwersytetu w Padwie (Wiochy)
Lech Balt
Sprawozdanie z uczestnictwa w 48 Zjeździe Szwajcarskiego Towarzystwa Urologicznego
Lech Gałek
Prof. dr hab. med. Alfons Antoni Wojewski (1912-1992)
Tadeusz Zajączkowski
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1992/45/4

Gruźlica nerek (zasady rozpoznawania i leczenia)
Ludwik Jerzy Mazurek
Ocena wyników badań w kierunku Chlamydia trachomatis wymazów z cewki moczowej od chorych z zapaleniem stercza
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Dodatkowe zabiegi w leczeniu kamicy moczowej na drodze ESWL
Henryk Lesiewicz, Eugeniusz Miękoś, Waldemar Różański, Czesław Pawlak, Marek Pisarski, Antoni Majek, Cezary Zydek
Przedoperacyjna chemioterapia systemowa CMV (cisplatyna, metotreksat, winblastyna) w naciekającym raku pęcherza moczoweg
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska
Jednoczasowa przezcewkowa elestroresekcja nowotworów pęcherza i gruczolaka stercza
Tadeusz Zajączkowski, Herbert Kirschall, Winfried Straube
Motylica krwawa pęcherza moczowego (Schistosomiasis)
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann, Winfried Straube, Werner Schlake
Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowe
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
Przebieg naczyń tętniczych w błonach ściany pęcherza moczowego
Florian Czerwiński, Konrad Pilarczyk, Wojciech Kozik
Ditropan (chlorek oxybutyniny) w leczeniu niestabilności pęcherza
Andrzej Prajsner, Michał Tkocz, Wiesław Duda, Adam Szkodny
Chlamydia trachomatis w zapaleniu pęcherza moczowego
Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Wyniki kruszenia kamieni kielichowych nerek za pomocą pozaustrojowej litotrypsji (ESWL)
Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Nowak, Adam Szkodny
Mepartricin (Ipertrofan) w leczeniu chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Andrzej Szurkowski, Michał Tkocz
Przypadek ciągotki (priapizmu) w przebiegu róży podudzia
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Mirosław Bogacki, Wojciech Krawczyński, Marek Sauczek, Julian Strzelczuk
Naciek okołowyrostkowy w przebiegu rakowiaka wyrostka robaczkowego naśladujący guz pęcherza moczowego
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski
Złamanie patologiczne kości udowej pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski, Krystyn Sosada
Rzekoma postać zespołu niedorozwoju mięśni brzusznych: rozpoznanie i leczenie
Jacek Krasnopolski
Dodatkowy, ślepo zakończony moczowód ze współistniejącym odpływem pęcherzowo-moczowodowym do wszystkich moczo wodów
Mirosław Bogacki, Wojciech Krawczyński, Marek Sauczek, Julian Strzelczuk
Promienica nerki
Elżbieta Miron, Izabela Tołwińska, Andrzej Roszkiewicz, Wojciech Gacyk, Dariusz Zadrożny
Sprawozdanie z sympozjum „Najnowsze osiągnięcia w badaniach nad rakiem gruczołu krokowego\" Rotterdam 8. 11. 1991
Krzysztof Szkarłat
Sprawozdanie z Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologiczne go: Rak Stercza, Nowe Koncepcje, Kontrowersje (Kraków, 9-10. 04. 1992)
Jan Leńko, Antonina Marczyńska

Urologia Polska 1992/45/3

Celowana nefrolitotomia w leczeniu operacyjnym mnogiej kamicy nerkowej
Krzysztof Czernicki, Andrzej Sikorski
Nowy sposób zapobiegania krwiakowi i obrzękowi po operacjach w obrębie moszny
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki
Nerka ruchoma
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann, Winfried Straube
Trzymanie moczu po prostatektomii radykalnej — obserwacja 19 chorych
Andrzej Stokłosa, Andrzej Malczyński, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Łatwe i tanie usprawiedliwienie zespolenia cewkowopęcherzowego po prostatektomii radykalnej
Andrzej Stokłosa
Połączenie PCNL i ESWL w leczeniu kamicy odlewowej nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Przezskórne, jednoczasowe usuwanie kaieni z obu nerek
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Wyniki leczenia żylaków powrózka nasiennego
Tadeusz Zajączkowski, Spiridon Simadirakis, Winfried Straube
Wartość uroflowmetrii w diagnostyce zwężeń cewki moczowej
Andrzej Prelich
Analiza powikłań po zabiegach ESWL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Sacha, Krzysztof Łukojć, Jan Kawecki
Rak jasnokomórkowy nerki z przerzutem do wątroby leczony operacyjnie
Artur A. Antoniewicz, Paweł Nyckowski, Marek Krawczyk, Andrzej Borówka
Obustronny naczyniakomięśniakotłuszczak angiomyolipoma) nerek
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Krzysztof Idzikowski
Wjda układu moczowego współistniejąca z wadą wrodzoną narządów płciowych — ureter retrocavalis w zespole Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
Piotr Kryst, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Ewa Mayzner-Zawadzka, Tadeusz Krzeski
Senoli Cell Only Syndrom — jako przyczyna niepłodności
Jacek Kudelski, Janusz Dzięcioł
Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
Jednostronne, wrodzone odsznurowanie najądrza jako możliwa przyczyna bezpłodności
Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz, Krzysztof Rogowski
Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski
Leiomyoma nasieniowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Bolesław Kuzaka, Roman Pykało
Pourazowa przetoka cewkowo-udowa
Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Eugeniusz Malczyk
Brodawczak odwrócony inverted papilloma) moczowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Tadeusz Krzeski, Ewa Walczakowa, Stefan Kruś
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Uniwersytetu Harvard w Bostonie (USA)
Marek Sosnowski
Prof. dr hab. med. Antoni Szczerbo (1904-1-991)
Mirosława Gawarecka, Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1992/45/2

Swoisty antygen sterczowy PSA; ocena użyteczności w klinice raka stercza
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa
Wykazanie obecności FSH-podobnej substancji w tkankach usuniętych gruczolaków stercza
Waldemar Dorobek, Bogusława Baranowska, Tadeusz Krzeski
Badania urodynamiczne u chłopców z zaburzeniami mikcji po leczeniu zastawek cewki tylnej
Lidia Skobejko-Włodarska, Piotr Gastoł
ESWL u dzieci
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Mioglobinuria
Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska, Gerd Potjan, Winfried Straube
Spostrzeżenia dotyczące ultrasonografii w ambulatorium urologicznym
Jerzy Zieliński
Graniczne możliwości usuwania kamieni z moczowodu drogą przezskórną
Adam Szkodny, Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Wartość ESWL w leczeniu odlewowej kamicy nerek
Nagib El Ghawi, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski Janusz Judycki
Ocena odpowiedzi ze strony 17- -hydroksyprogesteronu na bodziec antyestrogenowy w surowicy krwi i w plaźmie nasienia u osób płodnych oraz z zaburzeniami spermatogenezy
Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Jacek Winowski, Georgios Ziotas
Ocena efektywności badania cytologicznego moczu w rozpoznawaniu i określaniu stopnia złośliwości raka pęcherza
Stanisław Biernat, Janusz Kopczyński
Zastosowanie lasera neodymowego w leczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne
Krzysztof Bar, Jan Kawecki, Michał Tkocz, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny
Praktyczne zastosowanie hemodilucji w operacjach urologicznych
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Waldemar Sumliński
Ocena wyników badań cytologicznych osadu u chorych podejrzanych o nowotwory układu moczowego leczonych w Klinice Urologii AM
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Jadwiga Korenkiewicz, Renata Sujkowska
Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
Wybrane zagadnienia z patofizjologii pęcherza moczowego powiększonego wyizo lowanym, pozbawionego śluzówki, fragmentem jelita grubego
Andrzej W. Malewski
Angioleiomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski
Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi
Artur A. Antoniewicz, Janusz Judycki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Dr med. Edward Daszkiewicz
Tadeusz Krzeski
Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
Sprawozdanie z 56. Kongresu Belgijskiego Towarzystwa Urologicznego (Bruksela 25-26.05.1991
Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski

Urologia Polska 1992/45/1

Badanie bakteriologiczne moczu pobranego bezpośrednio z nerki u chorych z kamicą nerkową
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny, Maciej Flak
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet część pierwsza — rodzaje i metody leczenia)
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet cześć druga — leczenie pooperacyjnych przetok pęcherzowopochwowych z użyciem kleju tkankowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Spostrzeżenia dotyczące wykonywania prostatektomii radykalne], ze szczególnym uwzględnieniem chorych w stadium
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
Przeszczepienie nerek u chłopców z niewydolnością, nerek spowodowaną zastawkami cewki tylnej
Piotr Kaliciński, Sylwester Prokurat, Piotr Gastoł, Ryszard Grenda, Czesław Szymkiewicz
Trudności i powikłania przezcewkowej ureterolitolapaksji
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
Rola radioterapii w leczeniu płaskonabłonkowego raka pęcherza moczowego
Bogdan Gliński
Trudności diagnostyczne raka nerki — angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak
,Nephroid\" adenoma pęcherza moczowego
Stanisław Biernat, Paweł Wędzikowski
Urazowe oderwania tętnicy nadbrzusznej dolnej po wykonanej operacji mikronaczyniowej z powodu impotencji
Jacek Kudelski, Tadeusz Werel
Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński
Sprawozdanie z udziału w 32 Dniu Naukowym Poludniowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Koblencja 8-11.V.1991 r. oraz pobytu w Klinice Szpitala Braci Miłosierdzia — Trewir — 12-18.V 1991 r
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z VII Sympozjum Urologii Dziecięcej \"Vahula urethrae\"
Tomasz Ferenz, Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka
Prof dr wszechnauk lekarskich Florian Nowacki (1902-1957)
Jarowit Stolarczyk
Prof. dr med. Tadeusz Lorenz (1906-1986)
Jarowit Stolarczyk
Dr med. Tadeusz Szenkier Mazurek (1886-1963 r.)
Jan Leńko
List w sprawie pracy J. Darewicza i L. Gałki: Podwiązanie żyły grzbietowej prącia głębokiej w leczeniu impotencji (Urologia Polska, 1990, 43, 2, 82)
Robert Górecki
Odpowiedź na list R. Góreckiego w sprawie artykułu J. Darewicza i L. Gałki . Komunikatv
Janusz Darewicz

Urologia Polska 1991/44/4

Profilaktyczne stosowanie pojedynczej dawki antybiotyku o szerokim spektrum działania w przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny, Wiesław Duda, Michał Tkocz
Kamica nerkowa współistniejąca z nie rozpoznanym guzem tej samej nerki leczona ESWL
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Chirurgiczne i chemiczne leczenie chorych na nienasieniako wate guzy jądra w I i II stopniu zaawansowa
Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Izabela Dowgird-Witczak
Kilka uwag w sprawie techniki operacyjnej w nowotworach brodawczako watych miedniczki i moczowodu
Stefan Wesołowski, Edward Chkostek, Borys Kirmuc, Mieczysław Węglewicz
Ukryty rak sterc
Tadeusz Zajączkowski, Johannes Becker, Winfried Straube, Werner Schlake
Przezskórne usuwanie kamieni w r.erce jedynej
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Usuwanie kamicy z pęcherza moczowego drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Czy niedorozwój niezstąpionego jądra jest uleczalny (badania USG
Andrzej Noga, Wiesław Duda, Jerzy Zieliński, Bożena Zapatkowa
Wyniki oraz własne doświadczenia w usuwaniu kamieni z nerek drogą przezskórną
Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Uchyłek pęcherzowy moczownika (vesicourachal diverłiculum
Zygmunt Zięba, Andrzej Kurzawa
Przerzut raka kosmówkowego do nerki
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski
Promienica pęcherza moczowego
Jan Latała, Jan Krakowski
Dr med. Andrzej Gołajewski
Jan Krakowski
dr wszechnauk lekarskich Zygmunt Traczyk (1898—1953)
Mirosław Kazoń
Dr med. Wacław Lilpop (IBM—1949)
Stefan Wesołowski
Sp. Jan. Kiełkiewicz (1875—1929)
Wacław Lilpop Sp. Jan
Wspomnienia o urologii warszawskiej z 1939 r
Jerzy Zieliński
Wspomnienia o urologii lwowskiej w r. 1938
Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1991/44/3

Leczenie nawrotowych, krótkich zwężeń cewki moczowej przy użyciu siatkowatego przeszczepu naskórkowego i szynowania we wnętrznego
Andrzej Prelich
Adenomektomia u „dziewięćdziesięciolatków\"
Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski
Przebiegi pooperacyjne u chorych po PCNL ze szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zakażenia układu moczowego
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Grzegorz Szkodny, Wojciech Szewczyk
Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Litotrypsja kamieni moczowych przy użyciu litotryptora EDAP-LT.01
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Marek Pisarski, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz, Cezary Zydek
Analiza wyników operacyjnego leczenia chorych na kamicę odlewową nerek w la tach ,1986—1989
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Przezskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi nerek
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Grzegorz Szkodny
Pozagonadalny za rodkowy nowotwór jądra
Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin
Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat
Przetoka między pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym
Zbigniew Wolski, Robert Górecki, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego
Konrad Pietraszun, Józef Matych, Barbara Krauze, Włodzimierz Stelmach
Prof. dr wszechnauk lekarskich Stanisław Laskownicki — jeden z twórców urologii polskiej
Jan Leńko
Dr wszecbnauk lekarskich Arno Kleszczelski (1899—1970)
Romuald Pietraszun
Dr wszechnauk lekarskich Zenon Marian Leńko — twórca pierwszych łóżek urologicznych w Polsce
Andrzej Bugajski
Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz
Pokłosie trzech kongresów urologicznych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Amsterdamie (13—16. 07. 1990.— A), Nie mieckiego Tow. Urol. w Hamburgu (26—29. 09. 1990 — B) i Polskiego Tow. Urol. w Warszawie (15—17. 11. 1990 — C)
Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński

Urologia Polska 1991/44/2

Wyniszczenie w chorobie nowotworowej
Antonina Marczyńska
Ujście moczowodu do pęcherza moczowego u płodów człowieka
Danuta Gościcka, Elżbieta Krakowiak
Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
Próba oceny czynnościowej i morfologicznej nerek u chorych, u których rozbijano kamienie nerkowe falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo (ESWL)
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny
Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu Tracer NL-1
Janusz Makiełło, Andrzej Prajsner
Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojową u dorosłych (extra-corporeal shoch wale lithotripsy – ESWL)
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak, Adam Szkodny
Przezskórna przetoka nerkowa u dzieci
Tomasz Ferenz, Andrzej Borówka, Jerzy Milewski
Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Zewnątrzustrojowa litotrypsja (ESWL) kamieni dróg moczowych u dzieci
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Andrzej Szedel, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Sacha, Maciej Flak
Zdwojenie cewki moczowej u 8-letniego chłopca
Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman, Tomasz P. Kowalski
In memoriam. Prof. dr med. Jean Cibert (1900—1988)
Stefan Wesołowski
Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia)
Tomasz Demkow
Sprawozdanie z 42. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego(Hamburg, 26—29. 09.1990 r
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Klinice Urologii. Uniwersytetu w Rennes (Francja)
Kazimierz Krajka
dr Zenon Kolodziejczyk
Jan Krakowski
Odpowiedź na list T. Krzeskiego
Eugeniusz Malczyk

Urologia Polska 1991/44/1

ENDOSONOGRAFICZNY OBRAZ PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski
Szczelny, krętniczo-kątniczy pęcherz moczowy „Indiana Pouch\'\', własne doświadczenia w leczeniu 8 chorych
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
Nefropatiazaporowa w przebiegu gruczolaka stercza
Marek Stopiński, Stanisław Niemczyk, Andrzej Wardyn, Waldemar Mysiak
Ocena kliniczna preparatu uro-vaxom w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Stosowanie debelizyny po kruszeniu kamieni nerkowych i moczowodowych falami uderzeniowymi ESWL
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu w materiale Klinikilogii
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć
Guz Wilmsa u dorosłych
Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski
Uretrotomia metodą Otisa w leczeniu zwężeń cewki po operacjach spodziectwa
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Ocena wartości diagnostycznej urografii, ultrasonografii i tomografii komputerowej u chorych na raka jasnokomórkowego nerki
Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
Gruczolak kwasochlonny nerki(oncocytoma)
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysław Gajda
Wrodzony brak nerki po łączony z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i uchyłko watością jelit
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
Niedrożność moczowodu w następstwie przetoki pęcherzowo-pochwowe
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
Powrót czynności nerki, której moczowód był podwiązany przez 90 dni
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner
Przetoka pęcherzowo-pochwową jako powikłanie przezcewkowego nacięcia ureterocele
Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
Leczenie pourazowego zarośnięcia męskiej cewki moczowej metodą endoskopowej tunelizacji
Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Judycki
Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do Francji
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak
Sprawozdanie z VI.Sympozjum Urologii Dziecięcej
Cezary Brzozowski
Sprawozdanie z 31.Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego23—25 maj1990 r.Worms)
Mirosław Kazoń
Streszczenia z czasopism zagranicznych
Jerzy Zieliński
Komunikat Komitetu Organizacyjnego IX Europejskiego Kongresu Chemii Klinicznej