PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1992/45/2

Swoisty antygen sterczowy PSA; ocena użyteczności w klinice raka stercza
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa
Wykazanie obecności FSH-podobnej substancji w tkankach usuniętych gruczolaków stercza
Waldemar Dorobek, Bogusława Baranowska, Tadeusz Krzeski
Badania urodynamiczne u chłopców z zaburzeniami mikcji po leczeniu zastawek cewki tylnej
Lidia Skobejko-Włodarska, Piotr Gastoł
ESWL u dzieci
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Mioglobinuria
Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska, Gerd Potjan, Winfried Straube
Spostrzeżenia dotyczące ultrasonografii w ambulatorium urologicznym
Jerzy Zieliński
Graniczne możliwości usuwania kamieni z moczowodu drogą przezskórną
Adam Szkodny, Krzysztof Łukojć, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny
Wartość ESWL w leczeniu odlewowej kamicy nerek
Nagib El Ghawi, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski Janusz Judycki
Ocena odpowiedzi ze strony 17- -hydroksyprogesteronu na bodziec antyestrogenowy w surowicy krwi i w plaźmie nasienia u osób płodnych oraz z zaburzeniami spermatogenezy
Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Jacek Winowski, Georgios Ziotas
Ocena efektywności badania cytologicznego moczu w rozpoznawaniu i określaniu stopnia złośliwości raka pęcherza
Stanisław Biernat, Janusz Kopczyński
Zastosowanie lasera neodymowego w leczeniu kłykcin kończystych. Doniesienie wstępne
Krzysztof Bar, Jan Kawecki, Michał Tkocz, Wojciech Szewczyk, Adam Szkodny
Praktyczne zastosowanie hemodilucji w operacjach urologicznych
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Waldemar Sumliński
Ocena wyników badań cytologicznych osadu u chorych podejrzanych o nowotwory układu moczowego leczonych w Klinice Urologii AM
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Mieczysław Gajda, Jadwiga Korenkiewicz, Renata Sujkowska
Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
Wybrane zagadnienia z patofizjologii pęcherza moczowego powiększonego wyizo lowanym, pozbawionego śluzówki, fragmentem jelita grubego
Andrzej W. Malewski
Angioleiomyolipoma sarcomatosum renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak, Krzysztof Dębski
Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi
Artur A. Antoniewicz, Janusz Judycki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Dr med. Edward Daszkiewicz
Tadeusz Krzeski
Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka
Sprawozdanie z 56. Kongresu Belgijskiego Towarzystwa Urologicznego (Bruksela 25-26.05.1991
Jacek Kudelski, Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski