PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1994/47/1-2

Sympozjum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii PAN w Warszawie
Controversial Topics In Prostatic Cancer
Philip Smith
Is Intravesical Chemotherapy Desirable In Patients With Superficial Bladder Cancer
Philip Smith
System naczyniowy guza, wielkość i lokalizacja jako czynnik prognostyczny raka nerki
Andrzej Bugajski
Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Dootrzewnowe przemieszczenie moczowodów w leczeniu zwłóknienia pozaotrzewnowego (syndroma Ormond)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Endoskopowa tunelizacja zarośniętej tylnej ścianki cewki u mężczyzn
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
Ocena skuteczności paliatywnego leczenia raka nerki
Anna Brandys, Marek Pawlicki
Całkowite żywienie pozajelitowe metodą jednego worka u chorych po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelitowego
Tadeusz Werel, Jacek Kudelski, Barbara Darewicz, Bogdan Zalewski
Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Rozpoznawanie czopów nowotworowych w układzie żylnym u chorych na raka nerki
Ewa Koźmińska, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Krzysztof Lerch, Jan Szymanowski, Stanisław Miernowski
Condyloma gigantum penis (Tumor Buschke- Loewenstein). Opis przypadku
Wojciech Ejchman, Jarosław Wejman, Andrzej Sadowski
Przerzut do oczodołu u chorej na raka nerki
Jerzy Swierż, Bronisław Stawarz
Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski
Ektopia nerki lewej do klatki piersiowej
Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas
Złamanie prącia
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Andrzej Bugajski
Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk