PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ektopia nerki lewej do klatki piersiowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/1-2.

autorzy

Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas
Z Oddziału Urologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Dr n. med. J. Jeż
Z Oddziału Obserwacyjno-Zakażnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Lek. med. Z. Wierzbicki

streszczenie

Przedstawiono bardzo rzadką wadę wrodzoną przemieszczenia nerki do klatki
piersiowej. Rozpoznano ją przypadkowo u 21-letniego mężczyzny.

Wrodzone przemieszczenie nerki do klatki piersiowej (ren intrathoracalis) jest wadą niezwykle rzadką (1). Pierwszym, który doniósł o tej wadzie był Miku- licz-Radecki w 1922 (3). Do 1961 roku liczba opisanych przypadków w piśmiennic- twie światowym nie przekraczała 50 (3). Japończycy analizują 79 przypadków opublikowanych do 1991 (4, 10). Najczęściej jednak tak w piśmiennictwie polskim jak i światowym publikowane są pojedyncze przypadki (2, 7). Opis przypadku

Ryc. 1. Cień nerki w klatce piersiowej.

Chory M.W., lat 21 (hist. chor. 6574/92), przyjęty został do Oddziału Obserwacyj- no-Zakażnego z powodu podwyższonej temperatury ciała, bólów gardła i bólów okolicy lędźwiowej. Po rozpoznaniu ropnia okołomigdałkowego po stronie lewej leczony operacyjnie nacięciem ropnia i zachowawczo. W wykonanym rutynowo badaniu rtg klatki piersiowej stwierdzono w polu dolnym płuca lewego owalne zacienienie 0 0 9 cm położone za sercem łączące się z przeponą (ryc. 1).

W badaniu ultrasonograficznym w miejscu tym stwierdzono nerkę lewą. Wykonana urografia potwierdziła rozpoznanie (ryc. 2). Nerka prawa urograficznie bez zmian. Nerka lewa przemieszczona do klatki piersiowej górnym biegunem sięga do wysokości IX żebra. Obie nerki wydzielają mocz cieniujący jednoczasowo. Układy kielichowo-miedniczkowe i moczowody nieposzerzone. Pęcherz moczowy urograficznie bez zmian. W wykonanych jeszcze badaniach dodatkowych z odchyleń od normy stwierdzono: podwyższone OB do 110 po godzinie, leukocyty w surowicy krwi — 14.000. Badanie ogólne moczu — bez zmian. Posiew moczu jałowy.

OMÓWIENIE

Wrodzone przemieszczenie nerki do klatki piersiowej związane jest z zaburze- niem polegającym na silniejszym wzroście moczowodu i współistniejącej przepuklinie przeponowej (5, 8). Występuje dwukrotnie częściej po stronie lewej (3). Przy takim przemieszczeniu nerki moczowód jest długi, przeważnie poskręcany. Przemieszczona nerka najczęściej jest narządem o prawidłowej budowie i czynności. Często przebiega bez objawów chorobowych i przeważnie ujawniona bywa przypadkowo (9). Opisano również cztery przypadki obustronnego przemieszczenia nerek do klatki piersiowej (6). Leczenie operacyjne wskazane jest jedynie w przypadku wystąpienia w tej nerce zmian chorobowych. Znacznie częstsze wykonywanie i dostępność badań ultrasonograficznych oraz radiologicznych umożliwia przypadkowe rozpoznawanie tej wady

piśmiennictwo

  1. 1. Augustyn M., Dobrowolski Z.\\\\ Wady rozwojowe nerek w materiale Kl. Urol. AM w Krakowie, Urol. Pol., 1981, 34, 2, 99.
  2. 2. Barloon J.W., Goodwin W.E.: Thoracic kidney: Case reports, J. Urol., 1957, 78, 4, 356. —
  3. 3. Bednarz R., Konieczny J.:Wrodzone przemieszczenie nerki do klatki piersiowej. Wiad. Lek., 1966, 19, 23, 1893. —
  4. 4. Burioka A1., Tomita K., Sasaki T.: A case of left intrathoracic kidney with renal anomalies. Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi., 1991, 29, 7, 921. —
  5. 5. Donat SM., Donat P.E.: Intrathoracic kidney: a case report with a review of the world literature. J. Urol., 1988, 140, 1, 131. —
  6. 6. Hawass N.D., Kolawole T.M., El Badawi M.G., Patel P.J., Malabarey T.\\\\ Intrathoracic kidneys: report of 6 cases and a review of the literature. Eur. Urol., 1988, 14, 1, 83. —
  7. 7. Hill J.E., Bnnts R.C.: Thoracic kidney: case reports. J. Urol., 1960, 84, 3, 460. —
  8. 8. Karusseit V.O.\\\\ Thoracic kidney. A report of 2 cases. S. Afr. Med. J., 1987, 72, 7, 505. —
  9. 9. Nagashima Y., Okabe T., Mineo H., Sugimura H.: A case of thoracic kidney. Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi., 1989, 27, 12, 1562. —
  10. 10. Shimura S., Yoshida K., Kadowski K., hhtbashi A., Kobayashi K., Fukuda K.: Right thoracic kidney with simple renal cyst: report of a case. Hinyokika Kiyo., 1990, 36, 11, 1321.

adres autorów

dr n. med. Sławomir Mrozicki
31-870 Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 48 m. 6