PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Migas

Urologia Polska 1994/47/1-2

Ektopia nerki lewej do klatki piersiowej
Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas