PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Left-kidney ectopic in the thorax
Article published in Urologia Polska 1994/47/1-2.

authors

Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas
Z Oddziału Urologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Dr n. med. J. Jeż
Z Oddziału Obserwacyjno-Zakażnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Lek. med. Z. Wierzbicki

summary

An extremely rare cognital abnormality intrathoracic kidney was described. It was
discovered incidentaly in a 21 — year — old male patient

references

  1. 1. Augustyn M., Dobrowolski Z.\\\\ Wady rozwojowe nerek w materiale Kl. Urol. AM w Krakowie, Urol. Pol., 1981, 34, 2, 99.
  2. 2. Barloon J.W., Goodwin W.E.: Thoracic kidney: Case reports, J. Urol., 1957, 78, 4, 356. —
  3. 3. Bednarz R., Konieczny J.:Wrodzone przemieszczenie nerki do klatki piersiowej. Wiad. Lek., 1966, 19, 23, 1893. —
  4. 4. Burioka A1., Tomita K., Sasaki T.: A case of left intrathoracic kidney with renal anomalies. Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi., 1991, 29, 7, 921. —
  5. 5. Donat SM., Donat P.E.: Intrathoracic kidney: a case report with a review of the world literature. J. Urol., 1988, 140, 1, 131. —
  6. 6. Hawass N.D., Kolawole T.M., El Badawi M.G., Patel P.J., Malabarey T.\\\\ Intrathoracic kidneys: report of 6 cases and a review of the literature. Eur. Urol., 1988, 14, 1, 83. —
  7. 7. Hill J.E., Bnnts R.C.: Thoracic kidney: case reports. J. Urol., 1960, 84, 3, 460. —
  8. 8. Karusseit V.O.\\\\ Thoracic kidney. A report of 2 cases. S. Afr. Med. J., 1987, 72, 7, 505. —
  9. 9. Nagashima Y., Okabe T., Mineo H., Sugimura H.: A case of thoracic kidney. Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi., 1989, 27, 12, 1562. —
  10. 10. Shimura S., Yoshida K., Kadowski K., hhtbashi A., Kobayashi K., Fukuda K.: Right thoracic kidney with simple renal cyst: report of a case. Hinyokika Kiyo., 1990, 36, 11, 1321.

correspondence

dr n. med. Sławomir Mrozicki
31-870 Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 48 m. 6