PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1992/45/1

Badanie bakteriologiczne moczu pobranego bezpośrednio z nerki u chorych z kamicą nerkową
Wojciech Szewczyk, Andrzej Nowak, Grzegorz Szkodny, Maciej Flak
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet część pierwsza — rodzaje i metody leczenia)
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet cześć druga — leczenie pooperacyjnych przetok pęcherzowopochwowych z użyciem kleju tkankowego
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
Spostrzeżenia dotyczące wykonywania prostatektomii radykalne], ze szczególnym uwzględnieniem chorych w stadium
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska
Przeszczepienie nerek u chłopców z niewydolnością, nerek spowodowaną zastawkami cewki tylnej
Piotr Kaliciński, Sylwester Prokurat, Piotr Gastoł, Ryszard Grenda, Czesław Szymkiewicz
Trudności i powikłania przezcewkowej ureterolitolapaksji
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
Rola radioterapii w leczeniu płaskonabłonkowego raka pęcherza moczowego
Bogdan Gliński
Trudności diagnostyczne raka nerki — angiomyolipofibroma renis
Sławomir Dutkiewicz, Mirosław Kałczak
,Nephroid\" adenoma pęcherza moczowego
Stanisław Biernat, Paweł Wędzikowski
Urazowe oderwania tętnicy nadbrzusznej dolnej po wykonanej operacji mikronaczyniowej z powodu impotencji
Jacek Kudelski, Tadeusz Werel
Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński
Sprawozdanie z udziału w 32 Dniu Naukowym Poludniowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Koblencja 8-11.V.1991 r. oraz pobytu w Klinice Szpitala Braci Miłosierdzia — Trewir — 12-18.V 1991 r
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z VII Sympozjum Urologii Dziecięcej \"Vahula urethrae\"
Tomasz Ferenz, Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka
Prof dr wszechnauk lekarskich Florian Nowacki (1902-1957)
Jarowit Stolarczyk
Prof. dr med. Tadeusz Lorenz (1906-1986)
Jarowit Stolarczyk
Dr med. Tadeusz Szenkier Mazurek (1886-1963 r.)
Jan Leńko
List w sprawie pracy J. Darewicza i L. Gałki: Podwiązanie żyły grzbietowej prącia głębokiej w leczeniu impotencji (Urologia Polska, 1990, 43, 2, 82)
Robert Górecki
Odpowiedź na list R. Góreckiego w sprawie artykułu J. Darewicza i L. Gałki . Komunikatv
Janusz Darewicz