PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki plastyki pęcherza moczowego we wrodzonym jego wynicowan
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/1a.

autorzy

Anna Grabowska, Jadwiga Jankowska, Jadwiga Zubowska, Zbigniew Jankowski
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. J. Jankowskii

W Klinice Chirurgii Dziecięcej AM w Łodzi w ostatnim 30-leciu leczono 35 dzieci z wynicowanym pęcherzem moczowym. Dziewcząt w przedstawionym materia- le było 10, chłopców 25. Wiek dzieci, u których wykonano pierwotną plastykę wynicowanego pęcherza moczowego wahał się od 3 miesięcy do 6 lat. Późny wiek dziecka, w którym rozoczynano leczenie związany był z późnym zgłoszeniem się dziecka do naszej Kliniki. U części naszych pacjentów najpierw wykonywano operacje przepuklin pachwinowych i niezstąpionych jąder, u części pierwszym zabiegiem była plastyka pęcherza moczowego. U 16 dzieci wykonano pierwotną plastykę pęcherza moczowego, u 19 ze względu na zbyt małą powierzchnię pęcherza zdecydowano się na nadpęcherzowe odprowadzenie moczu.

Początkowo wraz z plastyką pęcherza wykonywano jednocześnie plastykę cewki moczowej, ostatnio operacje wierzchniactwa wykonujemy w terminie późniejszym.

U kilkorga wcześniej operowanych pacjentów wykonywaliśmy również przecięcie stawów biodrowo-krzyżowych dla zbliżenia gałęzi poziomych kości łonowych.

Bezpośrednie wyniki pooperacyjne u tych dzieci były niepomyślne — u żadnego dziecka nie uzyskano pełnego trzymania moczu. U 6 spośród 16 operowanych dzieci zdecydowano się wtórnie na nadpęcherzowe odprowadzenie moczu wobec pełnego nietrzymania moczu i małej pojemności pęcherza moczowego po pierwotnej rekon- strukcji. W obserwacji pozostaje więc 10 dzieci po plastyce wynicowanego pęcherza moczowego w wieku od 3 do 18 roku życia. U 6 dzieci z tej grupy ze względu na niepełne trzymanie moczu wykonano operacje plastyczne szyi pęcherza dwu

— a u jednego chłopca trzykrotnie. U dwóch chłopców stwierdzano w badaniu cystograficznym obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe. Odpływy te leczo- no operacyjnie.

Powikłania pooperacyjne po plastyce pęcherza obserwowane najczęściej u na- szych pacjentów to: długo utrzymująca się przetoka pęcherza, częściowe rozejście się rany cewki moczowej oraz kamica pęcherza. Dwóch chłopców z omawianej grupy trzyma dość dobrze mocz. Oddaje go co 1-2 godz. pełnym strumieniem, przy wysiłku dochodzi jednak do popuszczania moczu.

U ośmiorga wynik jest gorszy — nie uzyskano u tych dzieci trzymania moczu, chociaż niektóre z nich potrafią oddać mocz strumieniem na polecenie. Obserwujemy również, że wraz z wiekiem pacjenta pojemność i czynność pęcherza moczowego poprawia się.

piśmiennictwo

  1. Piśmiennictwo u Autora

adres autorów

dr med. Anna Grabowska
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50.