PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1994/47/1a

IX Sympozjum Urologii Dziecięcej. Wynicowanie pęcherza moczo- wego i wierzchniact
Andrzej Borówka
Zespół wierzchniactwa i wynicowanego pęcherza
Czesław Szymkiewicz
Embriogeneza wynicowanego pęcherza moczowego
Jan Karol Wolski
Pierwotne zamknięcie wynicowanego pęcherza
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Czynnościowa rekonstrukcja w zespole wierz- chniactwa i wynicowan
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Problemy ortopedyczne leczenia chirurgicznego wynicowania pęcherza moczowego
Mieczysław Kowalski
Wyniki plastyki pęcherza moczowego we wrodzonym jego wynicowan
Anna Grabowska, Jadwiga Jankowska, Jadwiga Zubowska, Zbigniew Jankowski
Własne doświadczenia w rekonstrukcji wynicowanego pęcherza moczowego u dzieci
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski
Operacja Younga-Deesa w leczeniu wynicowania pęcherza moczowego
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz
Odległe wyniki leczenia wierzchniactwa zupełne
Jadwiga Zubowska, Jadwiga Jankowska, Anna Grabowska, Zbigniew Jankowski
Kilka uwag na temat odległych następstw definitywnego odprowadze- nia moczu u dzieci przy użyciu metod wykorzystujących fragmenty jelita
Andrzej Borkowski
Odległe wyniki leczenia wynicowanego pęcherza moczowego metodą Gersuny\'ego
Olgierd Sarrazin, Irena Beck-Gębara
Odległe wyniki wszczepienia moczo- wodów do wydzielonej bańki odbytnicy ze sprowadzeniem esicy na krocze
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska
Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński
Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski