PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urologia Polska 1994/47/1a

Andrzej Borówka
Czesław Szymkiewicz
Jan Karol Wolski
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
Mieczysław Kowalski
Anna Grabowska, Jadwiga Jankowska, Jadwiga Zubowska, Zbigniew Jankowski
Czesław Stoba, Andrzej Gołębiewski
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz
Jadwiga Zubowska, Jadwiga Jankowska, Anna Grabowska, Zbigniew Jankowski
Andrzej Borkowski
Olgierd Sarrazin, Irena Beck-Gębara
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski