PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1991/44/3

Leczenie nawrotowych, krótkich zwężeń cewki moczowej przy użyciu siatkowatego przeszczepu naskórkowego i szynowania we wnętrznego
Andrzej Prelich
Adenomektomia u „dziewięćdziesięciolatków\"
Stefan Wesołowski, Wojciech Obojski, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
Wstępne doświadczenia w stosowaniu chemioterapii neoadjuwantnej M-VAC w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem pę cherza (T2—T4)
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Adam Pawinski, Danuta Gajl, Grzegorz Madej, Tadeusz Krzeski
Przebiegi pooperacyjne u chorych po PCNL ze szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zakażenia układu moczowego
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Grzegorz Szkodny, Wojciech Szewczyk
Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Litotrypsja kamieni moczowych przy użyciu litotryptora EDAP-LT.01
Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Marek Pisarski, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz, Cezary Zydek
Analiza wyników operacyjnego leczenia chorych na kamicę odlewową nerek w la tach ,1986—1989
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Przezskórne usuwanie kamieni nerkowych (PCNL) u chorych z wadami rozwojowymi nerek
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Grzegorz Szkodny
Pozagonadalny za rodkowy nowotwór jądra
Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin
Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat
Przetoka między pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym
Zbigniew Wolski, Robert Górecki, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego
Konrad Pietraszun, Józef Matych, Barbara Krauze, Włodzimierz Stelmach
Prof. dr wszechnauk lekarskich Stanisław Laskownicki — jeden z twórców urologii polskiej
Jan Leńko
Dr wszecbnauk lekarskich Arno Kleszczelski (1899—1970)
Romuald Pietraszun
Dr wszechnauk lekarskich Zenon Marian Leńko — twórca pierwszych łóżek urologicznych w Polsce
Andrzej Bugajski
Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz
Pokłosie trzech kongresów urologicznych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Amsterdamie (13—16. 07. 1990.— A), Nie mieckiego Tow. Urol. w Hamburgu (26—29. 09. 1990 — B) i Polskiego Tow. Urol. w Warszawie (15—17. 11. 1990 — C)
Jerzy Zieliński
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Jerzy Zieliński