PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2008/61/3

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ masy ciała, PSA, skali Gleasona na wyniki radykalnej prostatektomii
Piotr Bryniarski, Mariusz Wróblewski, Krzysztof Pliszek, Andrzej Potyka, Krzysztof Borkowski, Michał Tkocz, Mieczysław Fryczkowski, Wiesław Duda, Zofia Salska, Andrzej Paradysz
Porównanie operacji TVT i TOT w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
Mirosław Salomon, Maciej Szczębara, Krzysztof Pliszek, Agata Witosińska, Andrzej Kupilas, Magda Duda, Zofia Salska, Wiesław Duda, Mieczysław Fryczkowski
Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2007/60/4

Miejsce laparoskopowej dekortykacji torbieli (LDT) w przypadkach objawowego autosomalnie dominującego wielotorbielowatego zwyrodnienia nerki (AD PKD)
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Kupilas, Aleksandra Sitko-Saucha

Urologia Polska 2007/60/1

Próby oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności nerki u chorych z guzem nowotworowym jedynej nerki po operacji organooszczędzającej (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2006/59/4

Samoistne pęknięcie guza nowotworowego nerki
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
KOD: 17 - Porównawcza ocena przez- i zaotrzewnowych laparoskopowych operacji (LO) w leczeniu urologicznych schorzeń u dzieci
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Ryszard Zbroński
KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Zofia Krauze-Balwińska, Wiesława Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 9.3 - Próba oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności jedynej nerki u chorych z guzem nowotworowym po operacji organooszczędzającej nerkę (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 21 - Nietrzymanie moczu - problem nadal niedoceniony
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 14 - Porównawcza ocena wpływu laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego na poprawę płodności u 367 palących i niepalących mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka
KOD: 9.3 - Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nowotworowym nerki
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena drogi dostępu do nerki w laparoskopowych operacjach organooszczędzających (L NSS) bez niedokrwienia u chorych z guzem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Tomasz Pawlikowski

Urologia Polska 2005/58/4

Porównanie wyników radykalnej prostatektomii u chorych z PSA w normie specyficznej wiekowo (AS PSA) i powyżej niej
Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2005/58/3

Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Adam Ziółkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski
Olbrzymi okołomoczowodowy uchyłek pęcherza moczowego u dziecka
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Porównanie wyników operacji organooszczędzających nerkę (NSS) z marginesem chirurgicznym szerokości do 3 mm i powyżej 5 mm u chorych na raka nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Marcin Życzkowski
Porównawcza ocena wpływu laparoskopowego leczenia chorych z jednostronnymi i obustronnymi żylakami powrózka nasiennego na poprawę płodności męskiej
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji przeciwodpływowych
Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją wielotorbielowatą
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski
Porównanie wyników nefrektomii z NSS uchorych na raka nerki o średnicy 4-7 cm (T1b)
Ryszard Zbroński, Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Marcin Życzkowski
Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas

Urologia Polska 2004/57/4

Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/3

Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z meningomyelocoele
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-1: Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
RIII-2: Wyniki NSS w zależności od wielkości i położenia guza nerki oraz jego budowy histologicznej
Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
RVI-2: Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena wyników operacji nerkooszczędzających (NSS) w zależności od położenia guza w nerce
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2004/57/1

Ocena powikłań po 736 urologicznych operacjach laparoskopowych, przeprowadzonych w jednym ośrodku. Próba obiektywizacji wyników
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2003/56/4

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Zbigniew Kaletka, Wojciech Zajęcki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2003/56/2

Ocena wyników laparoskopii pozaotrzewnowej w leczeniu urazowych uszkodzeń nerek i ich powikłań
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Mieczysław Dziedzic
Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska
Komentarz do pracy pt.: "Wycięcie odcinka żyły głównej dolnej z powodu czopa nowotworowego raka nerki"
Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2003/56/1

Stężenie interleukiny-8 w moczu u chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego leczonych przezcewkową elektroresekcją i chemioterapią dopęcherzową
Marian Bihun, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2002/55/3

Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Krzysztof Górski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2002/55/2

Ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego (nefrektomia z operacją organooszczędzającą) u chorych z obustronnym asynchronicznym rakiem nerki
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka

Urologia Polska 2001/54/2

Wartość wczesnego wycięcia pachwinowych węzłów chłonnych u chorych z rakiem prącia
Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki, Jan Plaża, Jacek Huk, Magdalena Krauze Wielicka
Pozytywny wynik organooszczędzającej operacji w obustronnym raku nerki dużej wielkość
Andrzej Mura, Mieczysław Fryczkowski, Witold Patrzyk, Ryszard Pielorz, Stanisław Wawryka
4-letni okresobserwacji chorego po prawostronnej nefrektomii z resekcją żyły głównejdolnej z powodu raka nerki T4 N1 MO
Ryszard Pielorz, Mieczysław Fryczkowski, Witold Patrzyk, Andrzej Mura, Stanisław Wawryka

Urologia Polska 2001/54/1

Wartość laparoskopowego wyłuszczenia małych guzów u chorych z małym rakiem jasnokomórkowym nerki (RCC)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaletka, Jacek Huk

Urologia Polska 2000/53/3

ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. W. PERDZYŃSKIEGO DO PRACY: WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2000/53/1

OCENA WYNIKÓW OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH ZE WSKAZAŃ PLANOWYCH U CHORYCH Z RAKIEM NERKI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz
WYNIKI RETROPERITONEOSKOPOWEJ DEKORTYKACJI PROSTYCH I MNOGICH TORBIELI NEREK
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Wojciech Malottki

Urologia Polska 1999/52/4

WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO, LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Zbigniew Kaletka

Urologia Polska 1999/52/3

WARTOŚĆ LAPAROSKOPOWYCH I RETROPERITONEOSKOPOWYCH OPERACJI W UROLOGII DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaleta

Urologia Polska 1998/51/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU POWIKŁANYCH ZWĘŻEŃ POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Tadeusz Dzioba
SPRAWOZDANIE Z XXVIII KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (PTU), CIESZYN, 18-20 CZERWCA 1998 ROKU
Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U 2 KOBIET Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO 5-LETNIE OBSERWACJE
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka

Urologia Polska 1997/50/3

PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1996/49/4

POLIP MOCZOWODU U 14-LETNIEGO CHŁOPCA
Maciej Stronczak, Andrzej Potyka, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1996/49/1

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ U DZIECI
Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1995/48/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U 508 DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
NIEZŁOŚLIWY MIĘDZYBŁONIAK NAJĄDRZA - OPIS 2 PRZYPADKÓW
Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1995/48/3

LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SKÓRY WSPÓŁISTNIEJĄCY Z LISZAJEM PŁASKIM PRZEROSTOWYM NAPLETKA
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1995/48/2

OCENA WYNIKÓW OPERACJI SPODZIECTWA PRĄCIOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM MUSTARDE'A
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Maciej Stronczak

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI CHIRURGICZNEJ KOREKCJI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIECI Z WRODZONYM PRZEROSTEM NADNERCZY
Andrzej Paradysz, Barbara Schneiberg, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1993/46/3

Współistnienie wady podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego z moczowodem olbrzymim
Jacek Huk, Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1993/46/2

Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1993/46/1

Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Ocena późnych wyników operacyj nego leczenia urazowych uszkodzeń nerek
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk
Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki

Urologia Polska 1992/45/4

Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowe
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1991/44/3

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz
WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIEZŁOŚLIWYCH, NIENARZĄDOWYCH GUZÓW ZAOTRZEWNOWYCH (NNGZ) U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Franciszek Śliwa, Zenon Wielicki, Krzysztof Wasilewski

Urologia Polska 1990/43/3

WYNIKI LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NEREK PRZY POMOCY OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1989/42/4

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U DZIECI (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
POZIOM KWASU SJALOWEGO W SUROWICY KRWI, MOCZU ORAZ W HOMOGENATACH TKANKOWYCH CHORYCH NA RAKA LUB BRODAWCZAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1989/42/2

PROBLEMY INTERSEKSUALIZMU U DZIECI Z ZAAWANSOWANYM SPODZIECTWEM I WNĘTROSTWEM
Mieczysław Fryczkowski, Franciszek Śliwa, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Barbara Schneiberg

Urologia Polska 1988/41/3

DYNAMIKA WZROSTU NEREK PO OPERACJACH PRZECIWODPŁYWOWYCH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze, Krzysztof Maletz

Urologia Polska 1988/41/2

TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł

Urologia Polska 1988/41/1

WŁASNY SPOSÓB OPERACJI OBUSTRONNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO, WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z WADĄ PODWÓJNEGO MOCZOWODU U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska

Urologia Polska 1987/40/1

OCENA WYNIKÓW AKTYWNEGO LECZENIA URAZÓW NEREK U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Bożena Zapatka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1986/39/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski

Urologia Polska 1986/39/1

Operacyjne leczenie obustronnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego z zastosowaniem własnej techniki przeszczepienia moczowodów
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1985/38/3

WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI Z PRZERZUTAMI DO PŁUC I UKŁADU KOSTNEGO
Mieczysław Fryczkowski, Janusz Nowakiewicz, Marek Panek
RESZTKOWA NERKA POURAZOWA
Mieczysław Fryczkowski, Stanisław Skrzelewski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1982/35/3-4

Kliniczna ocena śródoperacyjnej biopsji nerek u dzieci z zespołem nerczycowym
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Anna Boguszewska-Bączkowska
Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1982/35/1-2

Współistnienie tętniaka tętnicy nerkowej z nadciśnieniem
Ryszard Szlefarski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1981/34/2

Przetoki nerkowo-jelitowe jako problem urologiczny
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Bilewski

Urologia Polska 1980/33/4

Urazowe uszkodzenia jedynej nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Bilewski

Urologia Polska 1979/32/1

Operacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego krwi u chorych z odpływem pęcherzowo-nerkowym do "małej nerki"
Mieczysław Fryczkowski, Kazimierz Załuczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Zbigniew Lisiecki

Urologia Polska 1978/31/4

Ocena płodności i wydalania ketosterydów po operacyjnym leczeniu obustronnego wnętrostwa
Mieczysław Fryczkowski, Władysław Panicz, Józef Grabski

Urologia Polska 1978/31/3

Kliniczny, radiologiczny i scyntograficzny obraz urazowego uszkodzenia miąższu nerki w świetle klinicznych obserwacji i doświadczalnych badań
Mieczysław Fryczkowski