PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1995/48/1

Wspomnienie pośmiertne - doc. dr hab. med. Andrzej Bugajski (31.V.1937 - 19.I.1995)
Zbigniew Piasecki
LECZENIE RADYKALNE RAKA STERCZA - Próba określenia poglądów własnych
Andrzej Borkowski
T3pT3 PROSTATE CANCER
Hein Van Poppel, Raymond Oyen, Aziz Elgamal, Wim Van De Voorde, Luc Baert
OZNACZENIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz, Andrzej Szkodziński
STĘŻENIE PSA I PAP U CHORYCH NA GRUCZOLAK STERCZA PRZED I 1 ROK PO ADENOMEKTOMII
Jan Kulpa, Andrzej Bugajski, Ewa Wójcik, Katarzyna Miodońska, Urszula Rychlik
WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET Z ZASTOSOWANIEM TAŚMY ZOEDLERA
Tadeusz Zajączkowski, Christian Helligrath, Winfried Straube
ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEGO
Eugeniusz Malczyk, Jerzy Badyda, Barbara Darewicz
OCENA SKUTECZNOŚCI SKOJARZONEGO LECZENIA NASIENIAKA JĄDRA
Teresa Kowalska, Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski
WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII CZOPÓW NOWOTWOROWYCH UKŁADU ŻYLNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
ANALIZA WSKAZAŃ DO USUNIĘCIA NERKI NA MATERIALE WŁASNYM 1115 PRZYPADKÓW
Andrzej Musierowicz, Wojciech Rogowski, Artur Sieczyk
WYNIKI CHIRURGICZNEJ KOREKCJI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIECI Z WRODZONYM PRZEROSTEM NADNERCZY
Andrzej Paradysz, Barbara Schneiberg, Mieczysław Fryczkowski
OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII DRUGIEGO RZUTU OPARTEJ NA IFOSFAMIDZIE W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATEGO RAKA JĄDRA
Piotr Koralewski, Marek Pawlicki, Tomasz Zemełka, Jadwiga Pernal
OCENA PORÓWNAWCZA OFLOKSACYNY I PEFLOKSACYNY W LECZENIU STANÓW ZAPALNYCH DRÓG MOCZOWYCH CHORYCH LECZONYCH OPERACYJNIE*
Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
PRZYPADEK OLBRZYMIEGO WODONERCZA JEDYNEJ NERKI LECZONEGO ZESPOLENIEM MIEDNICZKOWO-PĘCHERZOWYM
Andrzej Musierowicz, Wojciech Rogowski, Artur Sieczych
PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO OSŁONKI POCHWOWEJ JĄDRA
Janusz Ciechan, Wojciech Dzierżak
NAWROTOWA PRZETOKA ODBYTNICZO-CEWKOWĄ U CHŁOPCA Z WRODZONĄ NIEDROŻNOŚCIĄ ODBYTU
Jacek Krasnopolski, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński
PRZETOKA MOCZOWODOWO-POCHWOWA SPOWODOWANA CIAŁEM OBCYM
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Zbigniew Jarząbek
DNI UROLOGICZNE W LILLE (FRANCJA) - Sprawozdanie
Krzysztof Pastewka, Tomasz Bużański
SPRAWOZDANIE Z XLVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO - Stuttgart 14-17.09 1994 r.
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska, Lech Stachurski, Tomasz Ferenz