PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1995/48/3

INSTYLACJE DOPĘCHERZOWE Z ZAWIESINY PRĄTKA BCG W LECZENIU POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (PGPM)
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jan Kaczmarek
ZACHOWANIE SIĘ PLAZMINOGENU I α2-ANTYPLAZMINY WE KRWI CHORYCH OPEROWANYCH Z POWODU RAKA I ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Iza Iwan-Ziętek, Zbigniew Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch
WYŁUSZCZENIE GUZA I CZĘŚCIOWE WYCIĘCIE NERKI W LECZENIU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NERKI
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Bogdan Bianias, Zbigniew Kubicz
WARTOŚĆ CIENKOIGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ W TRUDNYCH DIAGNOSTYCZNIE GUZACH NEREK
Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz
ANANDRON W LECZENIU ZAAWANSOWANEGO RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO: DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Marek Pisarski, Eugeniusz Miękoś
ROPNIE OKOŁONERKOWE LECZONE DRENAŻEM PRZEZSKÓRNYM ZAŁOŻONYM POD KONTROLĄ USG
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Zdzisław Boroń
OCENA WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBA PEYRONIE PO STOSOWANIU MIEJSCOWYCH INIEKCJI ORGOTEINY
Janusz Darewicz, Tadeusz Werel, Barbara Darewicz, Lech Gałek
WYNIKI LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ W ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA MIEJSKIEGO
Bogusław Wojciechowski, Krzysztof Partyka
WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU KAMICY DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ZA POMOCĄ URETERORENOSKOPII
Wiesław Bieniec, Wojciech Pawłowski, Jan Myrta, Wojciech Gnacik
UWAGI O NIERADYKALNEJ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ (T.U.R.) W LECZENIU GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Andrzej Jankowski
ROLA GRANULOCYTÓW KWASOCHŁONNYCH W OSADZIE MOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Mieczysław Gajda, Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch, Zdzisław Skoro, Renata Sujkowska
MIEDNICZKA NERKOWA A NERKA PŁODU LUDZKIEGO
Florian Czerwiński, Jerzy Mierzwa, Andrzej Mierzwa, Krzysztof Michalczyk, Bogna Glińska
RZADKIE POWIKŁANIE PO CYSTECTOMII Z WYTWORZENIEM PĘCHERZA ZASTĘPCZEGO JELITOWEGO PRZY UŻYCIU STAPLERÓW
Jacek Ogrodnik, Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
PRZYPADEK WYŁUSZCZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO JEDYNEJ NERKI, W KTÓREJ PRZED 8 LATY WYTWORZONO PRZETOKĘ KOŁOWĄ
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Bohdan Magusiak, Zbigniew Kubicz
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNAWANIU ZAWAŁU NERKI
Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Renata Sujkowska, Zdzisław Boroń, Stanisława Kabuła, Zdzisław Skok
EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman
ZASTOSOWANIE PÓŁSZTYWNYCH PROTEZ PRĄCIOWYCH W LECZENIU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PEYRONIE - OPIS PRZYPADKU
Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Lech Gałek
LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SKÓRY WSPÓŁISTNIEJĄCY Z LISZAJEM PŁASKIM PRZEROSTOWYM NAPLETKA
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Zenon Wielicki
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA III EUROPEJSKIM ZIMOWYM FORUM UROLOGICZNYM 13-19 LUTY 1994 DAVOS
Andrzej Stokłosa
SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński, Jacek Judycki
SPRAWOZDANIE Z VI ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH oraz III ZJAZDU IBEROAMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH. (TOLEDO 27 - 29 KWIETNIA 1995)
Wojciech Apoznański, Paweł Kowal
OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak
BADANIE WPŁYWU ESWL NA STAN KRĄŻĄCYCH KRWINEK CZERWONYCH
Jan Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz