PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1982/35/3-4

Uszkodzenie nerek w materiale kliniki urologii AM w Krakowie
Jan Leńko, Marek Gałka, Maciej Augustyn
Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jąder z pierwotnej komórki płciowej
Kazimierz Adamkiewicz
Przeszczepienie dziecięcych nerek en bloc
J. Rezniczek, V. Zvara, M. Hornak, J. Breza
Metabolizm testosteronu w raku gruczołu krokowego
Leszek Jeromin
Zastosowanie bromokryptyny w leczeniu raka gruczołu krokowego
Leszek Jeromin
Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde
Kliniczna ocena śródoperacyjnej biopsji nerek u dzieci z zespołem nerczycowym
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Anna Boguszewska-Bączkowska
Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu metodą sobera
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Zgony i ich przyczyny w oddziale urologicznym w bydgoszczy
Ferdynand Tyloch
Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych
Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński
Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk
Postęp w zastosowaniu protezy silikonowej jako materiału zastępczego moczowodu
Andrzej Kotowicz, Jacques Leemans
Zespolenie moczowodowo-moczowodowe (uretero--ureterostomia, transuretero-ureterostomia)
Andrzej Borkowski, Aleksander Bęc
Przypadek przemieszczenia ujścia moczowodowego do pęcherzyka nasiennego
Jerzy Miarzyński
Jednoczasowa brzuszno-pochwowa operacja wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec
Wartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psówwartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psów
Andrzej Borówka, Andrzej Koziak, Maria Barbara Gabryelewicz, Maciej Wysocki
Własne doświadczenia w leczeniu estracytem estrogeno-opornych nowotworów gruczołu krokowego
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Zastosowanie elektroresektoskopu dziecięcego w leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki
Zrostowo-zapalne zmiany zagięcia wątrobowego okrężnicy naśladujące kolkę nerkową prawostronną
Jerzy Wiśniewski, Janina Szymańska, Jacek Sosnowski
Podwiązanie lewej żyły nerkowej podczas rozszerzonego usuwania prawej nerki z powodu rozległego nadnerczaka
Roman Adamczyk, Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Z. Kalandyk, A. Owczarek
Rozległe zacieki moczowe spowodowane uszkodzeniem cewki moczowej męskiej w czasie cewnikowania
Jan Antczak, Wojciech Bociański
Własne doświadczenia w leczeniu przetok pęcherzowo-pochwowych po operacjach ginekologicznych
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Guzowata gruźlica cewki moczowej i prącia (2 przypadki)
Janusz Pasiewicz, Andrzej Nowak, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
Zapalenie torbielkowate i zapalenie gruczołowe pęcherza powodujące obustronne wodonercze
Andrzej Borkowski, Aleksander Wasiutyński