PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1979/32/1

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część II
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
Ocena morfologiczna nerek królików po krioaplikacji
Wiesława Salwa, Józef Kroll, Leokadia Gustowska
Zmiany w następstwie kriochirurgii nerki królika
Józef Kroll, Bogdan Jurasz, Jerzy Atler
Wyniki operacyjnego leczenia nowotworów nerek
Jacek S. Kossakowski
Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego. Doniesienie wstępne.
Mirosław Kazoń, Longina Rachwał-Sochacka
Własny sposób operacji przetok cewkowo-pochwowych
Adam Szkodny, Franciszek Janosz
Wytworzenie pęcherza moczowego z esicy
Jarowit Stolarczyk, Zbigniew Mięsowski
Operacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego krwi u chorych z odpływem pęcherzowo-nerkowym do "małej nerki"
Mieczysław Fryczkowski, Kazimierz Załuczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Zbigniew Lisiecki
Przypadek urazowego zerwania skóry prącia i moszny
Jerzy Atler, Witold Podstawski, Zbigniew Kwias
Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński
Skrzyżowane przemieszczenie nerki
Władysław Lejawka
Rzadki przypadek raka jasnokomórkowego miedniczki nerkowej
Władysław Lejawka
Powikłanie wywołane ciałem obcym w pęcherzu moczowym
Andrzej Kaczmarek
Zwłóknienie w przestrzeni pozaotrzewnowej z następowym zwężeniem moczowodu u chorego z tętniakowatością aorty i tętnic biodrowych
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski
Torbiele okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej męskiej
Marek Sosnowski, Marek Rożniecki
Przypadek przerzutu raka jasnokomórkowego lewej nerki do światła dwunastnicy
Maciej Okonek, Zygmunt Kasztelan, Ryszard Karakiewicz
Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Pipram firmy Roger Bellon
Stefan Wesołowski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Częściowe wycięcie bieguna nerki kromka metodą kriogeniczną. Streszczenie pracy habilitacyjnej
Józef Kroll
Sprawozdanie z 71 kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż 9-13.X.1977 rok
Andrzej Borkowski
Wrażenia z pobytu szkoleniowego w Związku Radzieckim
Janusz Darewicz