PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński
Oddział Urologiczny Szpitala Wolskiego w Warszawie
Ordynator: doc. dr hab. M. Kazoń
Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr hab. M. Dipont

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek torbieli okołocewkowej u 48 letniej' kobiety, powodujący bóle przy oddawaniu moczu i bolesność przy do-tyku cewki od strony przedsionka.
Mimo tak klasycznych zdawałoby się skarg, chorą leczono wiele lat bez powodzenia. O sukcesie w leczeniu zadecydowało wspólne badanie chorej przez urologa i ginekologa po raz pierwszy w jej historii cho­roby.
Autorzy postulują, by w przypadkach trudnych taka konsultacja rze-czywiście odbywała się wspólnie.

Torbiele okołocewkowe u kobiet prawdopodobnie nie są tak rzadkie, jak się wydaje. Jeśli w rozpoznaniu różnicowymi nie bierze się pod uwagę możliwości istnienia torbieli to chora może być wiele lat bezskutecz­nie leczona zachowawczo, podczas gdy tylko operacja może prowadzić do wyleczenia.

Przypadek własny. Chora S. H. lat 48 została przyjęta do Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego w listopadzie 1975 z powodu bólów w cewce podczas od­dawania moczu. Od kilku miesięcy ma bóle przy każdym oddaniu moczu. Pierwsze-bóle podczas oddawania moczu, miała, jak podaje, kilkanaście lat temu, jednak nie miały one charakteru ciągłej zmory, utrudniającej życie, jak obecnie. Przez wiele lat zasięgała porady wielu lekarzy: urologów i ginekologów. Jednak urolodzy na ogół kierowali chorą do ginekologów, uważając, że boli ją pochwa, natomiast ginekolodzy kierowali pacjentkę z powrotem do urologów, uważając, że chorą boli cewka. Pacjentka była nawet skierowana do Poradni Neurologicznej. Również bez powodzenia stosowano płukania cewki moczowej roztworem lapisu. Badaniem przedmiotowym stwierdza się bardzo znaczną bolesność wzdłuż przebiegu cewki od strony przedniej ściany pochwy. Trudno jest ustalić najbardziej bolesne miej­sce. Chora broni się przed badaniem, odnosi wrażenie, że boli ją przedsionek. W badaniu moczu zmian nie stwierdzono. Wziernikowanie pęcherza zmian nie ujaw­niło, natomiast w śluzówce cewki stwierdzono polipowate wyrosła, badanie histo­logiczne ujawniło: urethritis chronica poliposa. Urografia przedstawiała się pra­widłowo. Uznaliśmy, że zapalenie cewki jest wtórne, odczynowe.

W tej sytuacji, poproszony na wspólną konsultację ginekolog, po wnikliwym badaniu stwierdziła żywą bolesność uciskową wzdłuż przebiegu cewki na przestrze­ni ok. 2 cm. Wydaje się, że w tym bolesnym miejscu wyczuwa się mało napięty zbiornik płynu, może torbiel.

Konsultacja była momentem zwrotnym w przebiegu choroby. Zaproponowano chorej operację wycięcia torbieli. Sama operacja miała przebieg następujący. W ułożeniu ginekologicznym odpreparowane płat śluzówki przedniej ściany pochwy w kształcie odwróconej litery „U". Wówczas wyosobniono w połowie długości cew­ki cienkościenną torbiel, mało napiętą, wielkości wiśni. Torbiel wycięto. Zeszyto brzegi śluzówki pochwy. Wnętrze torbieli było wypełnione płynem jasno-czekola-dowym. Badanie histologiczne wykazało: cystis paraurethralis. Rana zagoiła się przez rychłozrost. Wypisana do domu zagojona, bez bólu, wyleczona.

Chora pozostaje w kontroli do dzisiaj. Operacja uwolniła ją od bólu, który nękał chorą wiele lat.

piśmiennictwo

  1. Informacja własna: XXVII Kongress der Deutsschen Gesellschaft fur Urologie, Düsseldorf: 1-4X1975; Funktionelle Erkrankungen der ableitenden Harnwege bei der Frau.

adres autorów

ul. Odolańska 32 m 2
02-562 Warszawa