PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Nowakowska

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński