PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosław Kazoń

Urologia Polska 2000/53/1

BADANIE AKTYWNOŚCI ANGIOGENNEJ RAKA NERKI NA MODELU SKÓRNEJ ANGIOGENEZY IN VIVO
Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Ewa Sommer, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1999/52/4

WPŁYW PIROXICAMU NA REAKCJĘ SKÓRNEJ ANGIOGENEZY INDUKOWANEJ U MYSZY KOMÓRKAMI Z LUDZKICH GUZÓW NOWOTWOROWYCH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Sommer, Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska, Małgorzata Filewska, Beata Białas-Chromiec, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1996/49/1

WSTĘPNA OCENA KLINICZNA PACJENTÓW Z ROZPOZNANYM CYTOLOGICZNIE STANEM PRZEDRAKOWYM STERCZA (HYPERPLASIA ATYPICA, ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, AAH)
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń, Krzysztof Bardadin
SPRAWOZDANIE Z XLVII KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO HAMBURG, 20?23. 09. 1995 r.
Artur A. Antoniewicz, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z XLVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO - Stuttgart 14-17.09 1994 r.
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
Sprawozdanie z 33 Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towa rzystwa Urologicznego (27-30 maja 1992, Sindelfingen)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1992/45/2

Sprawozdanie z 43. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Berlin 18-21.09.1991
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1992/45/1

Sprawozdanie z udziału w 32 Dniu Naukowym Poludniowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Koblencja 8-11.V.1991 r. oraz pobytu w Klinice Szpitala Braci Miłosierdzia — Trewir — 12-18.V 1991 r
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1991/44/4

dr wszechnauk lekarskich Zygmunt Traczyk (1898—1953)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie z 42. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego(Hamburg, 26—29. 09.1990 r
Mirosław Kazoń, Bolesław Kuzaka

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z 31.Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego23—25 maj1990 r.Worms)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM UROLOGÓW KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH, BRATYSŁAWA 27?29.09.1989 R.
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA SZKOLENIOWEGO W WORMACJI (8-18.10.1989 r.)
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Ż XLI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (FREIBURG, 4?7. 10. 1989 R.)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z XIX KONGRESU TOWARZYSTWA UROLOGÓW NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ, ERFURT, 8?11. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś, Mirosław Kazoń, Jerzy Niemirowicz
SPRAWOZDANIE Z XX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W KATOWICACH 15?17. IX. 1988 R.
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1988/41/3

SPRAWOZDANIE Z 29 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO STOWARZYSZENIA UROLOGÓW (HAMBURG, 23?25 KWIETNIA 1987 r.)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA KLINICZNA PREPARATU GENTAMYCIN AMP. ?POLFA" W LECZENIU ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
Wojciech Ejchman, Mieczysława Merkel, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1985/38/3

SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU UROLOGÓW JUGOSŁOWIAŃSKICH W SPLICIE (4-6.X.1984 r.)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 3rd INTERNATIONAL SYMPOSION OF OPERATIVE ANDROLOGY I W BERLINER ANDROLOGISCHE TAGE, BERLIN, 13?17 MARCA 1984 R.
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 25 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW ORAZ ZE ZJAZDU DUŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W ODENSE {3. VI. ? 5. VI. 1983)
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z 6 KONGRESU WĘGIERSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W PECS (29 VI ? 2 VII 1983)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1983/36/4

Sprawozdanie z XV Kongresu Urologów NRD (Magdeburg, 1-5. 6. 1982 r.)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z 24 dnia naukowego Połnocno-Zachodniego Stowarzyszenia Niemieckich Urologów (Kassel, 10?12 6. 1982 r.)
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1982/35/1-2

Zjazd urologów węgierskich w kecskemet 9 ?10. x. 1981 r.
Mirosław Kazoń
Przypadek niezwykłej lokalizacji ciała obcego po usunięciu nerki
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Mieczysław Chodkowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Sprawozdanie z VI Sympozjum kamicy moczo­
Kazimierz Dąbrowski, Mirosław Kazoń
Odległe wyniki zespolenia urazowego pęknięcia nerki za pomocą polskiego kleju tkankowego ?chirurcoll"
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Longina Rachwał-Sochacka, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1980/33/4

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystektomią po uprzednim napromienieniu typu „Short" (2000 rd)
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Mirosław Kazoń, Danuta Gajl, Maciej Niemierko, Bogusława Sochacka, Andrzej Borówka, Maciej Zachwiej, Andrzej Miecznikowski

Urologia Polska 1980/33/3

Sprawozdanie z V zjazdu naukowego Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego i Nefrologicznego 11-13.X.79 Debrecen
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z obrad sekcji radiologii zabiegowej Pol. Lek. Tow. Rad. „Giełda ciekawych przypadków angiograficznych" Katowice-Jaszowiec 26-27.X.79
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1979/32/4

Zespolenie moczowodów jako sposób leczenia odpływu w przypadku zdwojenia miedniczek i moczowodów
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1979/32/3

Sprawozdanie, z III Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1979/32/1

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego. Doniesienie wstępne.
Mirosław Kazoń, Longina Rachwał-Sochacka
Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński

Urologia Polska 1978/31/4

Kilka uwag na temat prostatektomii z zastosowaniem czasowego szwu hemostatycznego Juvara
Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1978/31/3

Fractura penis
Mirosław Kazoń, Jacek S. Kossakowski
Przypadek obustronnej kamicy nerkowej i złośliwego nowotworu nerki lewej
Jacek S. Kossakowski, Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z V sympozjum kamicy moczowej 16—17. IX 77 w Jenie
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Adolf Warzok

Urologia Polska 1978/31/2

Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Roman Ostatek
Ropnie nerek po prostatektomii
Mirosław Kazoń, Jacek S. Kossakowski

Urologia Polska 1978/31/1

Ocena stopnia urazowego uszkodzenia nerek na podstawie angiografii
Mirosław Kazoń, Stanisław Miernowski, Jan Szymanowski, Krzysztof Lerch, Mieczysław Zakrzewski