PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1985/38/2

PIERWOTNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY U DZIECI
Andrzej Borówka
POWIKŁANIA ODLEGŁE PO ADENOMEKTOMII METODĄ MILLINA
Henryk Lesiewicz, Stanisław Cieśliński
WARTOŚĆ ORCHIDEKTOMII W LECZENIU ESTROGENO--OPORNYCH NOWOTWORÓW STERCZA
Leszek Jaromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki
WARTOŚĆ LIMFADENEKTOMII W NIENASIENIAKOWATYCH GUZACH JĄDRA W DOŚWIADCZENIACH KLINIKI UROLOGII AM W ŁODZI
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin
ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier
WYNIKI LECZENIA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Jan Antczak
OCENA OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO­-POCHWOWYCH
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
ANALIZA CHORYCH KIEROWANYCH WIELOKROTNIE NA OSTRY DYŻUR UROLOGICZNY
Wiesław Węglarz, Adam Kwinta
NIEROZPOZNANE SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NERKI
Remigiusz Ploch, Tomasz Rau
CAŁKOWICIE PODWÓJNA CEWKA MOCZOWA U DZIEWCZYNKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Bogdan Marut
WRODZONY BRAK NASIENIOWODÓW PRZYCZYNĄ NIEPŁODNOŚCI U DWÓCH MŁODYCH MĘŻCZYZN
Lech Gałek, Zygmunt Olszówka, Bohdan Cylwik
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 3rd INTERNATIONAL SYMPOSION OF OPERATIVE ANDROLOGY I W BERLINER ANDROLOGISCHE TAGE, BERLIN, 13?17 MARCA 1984 R.
Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z XXXVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W BREMIE (3.10.?6.10.1984 r.)
Kazimierz Adamkiewicz
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - ANNA GOSTYŃSKA
Andrzej Musierowicz