PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1978/31/2

Zespolenia naczyń nadnerczowych z naczyniami około- i wewnątrz-nerkowymi i ich znaczenie kliniczne
Eugeniusz Miękoś
Aktywność koloidalna w moczu chorych na nawrotową kamicę moczową
Leszek Modliński
Próba oceny wpływu trybu życia na powstanie i przebieg kamicy nerkowej
Jacek Willak, Barbara Willak
Paliatywne leczenie 5-fluorouracilem zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Marek Pawlicki, Krzysztof Migdał, Wiesław Stefański
Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej, operowanej z użyciem polskiego kleju tkankowego
Mirosław Kazoń, Andrzej Musierowicz, Roman Ostatek
Ropnie nerek po prostatektomii
Mirosław Kazoń, Jacek S. Kossakowski
Leukoplakia układu moczowego
Marek Rożniecki, Karol Stąpor, Marek Sosnowski
Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk
W sprawie cewnikowania moczowodów przed hemodializą
Alfons Wojewski, Ryszard Roessler
Wpływ Dicinonu na ilość utraconej krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (ERS)
Jan Myrta, Adam Szkodny, Alina Patalong
Wyniki leczenia uszkodzeń cewki tylnej wyniki leczenia uszkodzeń cewki tylnej w następstwie złamania miednicy w zależności od sposobu pierwotnego zaopatrzenia
Janusz Piekarski
Ultrasonografia w diagnostyce urologicznej
Edward Kościołek, Zdzisław Czajkowski
Zaburzenia życia płciowego po operacji usunięcia gruczolaka stercza
Tomasz Rau, Aleksander Wigura, Romuald Kujawa
Sprawozdanie z III kongresu europejskiej sekcji Międzynarodowego Tow. Chirurgów Plastycznych i Rekonstrukcyjnych w Hadze (22-27 V 1977) oraz sprawozdanie z 23 zjazdu naukowego Północnego Reńsko-Westfalskiego Tow. Urologów w Bonn (19-21 V 1977)
Alfons Wojewski
Dwa przypadki oderwania nerki od szypuły naczyniowej
Józef Czyżak, Andrzej Piotrowski
Poprzeczne czyli skrzyżowane przemieszczenie jąder
Franciszek Janosz, Jan Przybyła, Jan Myrta