PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1983/36/4

Prace doświadczalne i kliniczne

Przezodbytnicza biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
Analiza zgonów i śmiertelności po operacjach nadłonowych gruczolaka stercza
Remigiusz Ploch
Naczyniakomięsniakotłuszczak nerki ? NMT (angioleiomyolipoma renis)
Witold Szyfer
Zastosowanie litotryptora ultradźwiękowego do kruszenia kamieni pęcherzowych
Andrzej Zbigniew Buczyński
Leczenie impotencji przy pomocy wszczepiania płytek teflonowych
Janusz Darewicz, Bożenna Pawłowicz, Eugeniusz Malczyk, Zygmunt Olszówka
Śródoperacyjne badanie rentgenowskie w leczeniu operacyjnym kamicy nerkowej
Jerzy Bogumił Milewski, Elżbieta Heybowicz
Ciągła farmakologiczna blokada nerwów międzyżebrowych po zabiegach operacyjnych z dostępu lędźwiowego
Jerzy Sokołowski
Wyniki leczenia chorych na zarodkowe, nienasieniakowe nowotwory jądra w stadium T1, p NO, MO na podstawie 21 przypadków
Kazimierz Adamkiewicz
Operacyjne leczenie odpływu wstecznego u chorych z podwójnym moczowodem
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
Metalowe kleszcze z siatką do sródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich przy poszukiwaniu drobnych kamieni w nerkach
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki
Próba oceny reaktywności immunologicznej u chorych na. raka nerki z przerzutami
Adam Kwinta
Ocena metryczna nerek podwójnych
Maciej Augustyn, Zbigniew Cikowski, Janina Sokołowska-Pituchowa

Spostrzeżenia kliniczne

Roponercze spowodowane nawrotowym nerwiakiem zwojowym
Lech Cerkownik, Telesfor Saracyn, Tadeusz Cieslik, Ryszard Cieslik
Ropień okołonerkowy w przebiegu zapalenia biodrowo-grzebieniowej kaletki maziowej
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Mirosław Bin, Jacek Pietrzykowski
Całkowite zdwojenie cewki moczowej męskiej i żołędzi prącia
Jerzy Bogumił Milewski
Moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną
Wojciech Tucholski, Adam Szkodny

Sprawozdania ze zjazdów

Sprawozdanie z XV Kongresu Urologów NRD (Magdeburg, 1-5. 6. 1982 r.)
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z 24 dnia naukowego Połnocno-Zachodniego Stowarzyszenia Niemieckich Urologów (Kassel, 10?12 6. 1982 r.)
Mirosław Kazoń