PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1984/37/2

RADIOTERAPIA UROLOGICZNA ? STATUS PRAESENS I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Jan Skołyszewski
SPRAWOZDANIE Z 25 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW ORAZ ZE ZJAZDU DUŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W ODENSE {3. VI. ? 5. VI. 1983)
Mirosław Kazoń
ULTRADŹWIĘKOWE KRUSZENIE KAMIENI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Maciej Strzyżowski, Adam Michalski
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE W PRZESZCZEPIENIU MOCZOWODÓW DO ESICY W CZASIE USUWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Adam Szkodny
SPRAWOZDANIE Z 6 KONGRESU WĘGIERSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W PECS (29 VI ? 2 VII 1983)
Mirosław Kazoń
WŁASNA METODA USUWANIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODOWEGO
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
WCZESNE WYNIKI CZĘŚCIOWEGO WYCIĘCIA PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU ZMIAN NOWOTWOROWYCH
Romuald Zdrojowy
SPRAWOZDANIE Z 77 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO, PARYŻ, 16?19 LISTOPADA 1983 R.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Jerzy Zieliński
PONADPĘCHERZOWE ODPROWADZENIE MOCZU ZA POŚREDNICTWEM SZCZELNEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Sławomir Gniadzik, Ryszard Maranda, Paweł Wędzikowski
OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta
POSTĘPOWANIE W OBUSTRONNYCH PRZETOKACH MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH
Andrzej Bugajski
WIELOLETNIA WĘDRÓWKA KULI KARABINOWEJ ZAKOŃCZONA W PĘCHERZU MOCZOWYM
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski
RAK STERCZA POWODUJĄCY NISKĄ NIEDROŻNOŚĆ JELITA GRUBEGO
Marek Gałka, Jerzy Rózanowski
ZIARNINIAK EOZYNOCHŁONNY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Bolesław Kuzaka, Maciej Niemierko, Małgorzata Trojanowska-Szczerbo, Jarosław Zięba, Stanisław Wałecki, Krzysztof Piechna
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI UROLOGII POLSKIEJ ZA 1983 ROK
Jan Leńko