PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1989/42/3

NACIEKAJĄCY RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO (T2 T3 T4)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Zieliński
OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMICZNEGO LECZENIA ZARODKOWYCH GUZÓW JĄDRA Z KOMPONENTĄ YOLK SAC
Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki
PRZEZSKÓRNE PRZETOKI NERKOWE
Andrzej Gomuła
TECHNIKA CHIRURGICZNEGO ZAOPATRZENIA LOŻY PO PRZEZPĘCHERZOWYM WYCIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA
Józef Matych
PRZERZUTY DO UKŁADU KOSTNEGO JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA NERKI
Jacek Rykowski, Andrzej Stokłosa, Grzegorz Herlinger, Maria Barbara Gabryelewicz, Jarosław Deszczyński, Jan Szymanowski
ZASTOSOWANIE PRZEZODBYTNICZEJ CIENKOIGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ DO OCENY ZMIAN MORFOLOGICZNYCH W STERCZU U CHORYCH LECZONYCH HORMONALNIE Z POWODU ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Eugeniusz Malczyk
SZCZELNY, KRĘTNICZO-KĄTNICZY PĘCHERZ MOCZOWY INDIANA POUCH JAKO ODPROWADZENIE MOCZU PO CYSTEKTOMII RADYKALNEJ Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
ZASTOSOWANIE CZASOWEJ ZEWNĘTRZNEJ PRZETOKI JAMISTO-ŻYLNEJ W LECZENIU PRZEDŁUŻONEGO WZWODU
Janusz Darewicz, Lech Gałek
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU NAWROTOWYCH, KRÓTKICH ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ URETROTOMEM OPTYCZNYM I SPIRALĄ CEWKOWĄ WŁASNEGO POMYSŁU
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
TOPOGRAFIA PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH U CHORYCH NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Maria Barbara Gabryelewicz, Jan Szymanowski
NASZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU 1000 CHORYCH NA ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ
Wadim I. Rusakow
PRÓBY RATOWANIA CZĘŚCI JEDYNEJ NERKI ? OPIS TROJGA DZIECI
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński
CIAŁO OBCE W CEWCE MOCZOWEJ
Krystyna Wiśniewska
PÓŹNE POWIKŁANIE PO OPERACJI BOAPvIEGO
Stefan Wesołowski, Mieczysław Węglewicz
UZUPEŁNIENIE UBYTKU CEWKI TYLNEJ RURKĄ SKÓRNĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz
SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM PT. ENDOSKOPOWE LECZENIE ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U DZIECI (STRASBURG ? 25. 11. 1988 R.)
Krzysztof Szkarłat
SPRAWOZDANIE Z XIX KONGRESU TOWARZYSTWA UROLOGÓW NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ, ERFURT, 8?11. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś, Mirosław Kazoń, Jerzy Niemirowicz
SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU TOWARZYSTW UROLOGICZNYCH REPUBLIK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, WILNO, 23?26. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU IZRAELSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W TYBERIADZIE W DNIACH 16?17 LUTEGO 1988 R.
Jan Szymanowski, Israel Nissenkorn
SPRAWOZDANIE Z XX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W KATOWICACH 15?17. IX. 1988 R.
Mirosław Kazoń