PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

CIAŁO OBCE W CEWCE MOCZOWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/3.

autorzy

Krystyna Wiśniewska
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Ordynator: dr med. A. Niestępski

streszczenie

Przedstawiono mężczyznę z ciałem obcym (termometr) w cewce moczowej.

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna J. W., lat 37 (Nr hist. chor. 8470/1038) został przyjęty na ostrym dy­żurze z powodu zatrzymania moczu. Przed kilku godzinami, podczas libacji alko­holowej, współuczestniczący wprowadzili mu do cewki moczowej termometr. Pod­czas badania wyczuwało się termometr w cewce części wiszącej prącia (ryc. 1).

Operacja ? Urethrotomia externa. Extractio corporis alieni. Nacięto cewkę u podstawy prącia i usunięto w całości nieuszkodzony termometr. Wprowadzono przez cewkę do pęcherza cewnik Foleya, ranę zamknięto warstwowo. Cewnik usu­nięto po 8 dniach. Chory począł oddawać mocz bez trudności.

OMÓWIENIE

Tego rodzaju ciała obce w cewce lub pęcherzu spotyka się rzadko, tym bardziej w obecnym okresie, kiedy są tak znaczne trudności w na­byciu termometra. Częściej zdarzają się ciała obce takie, jak drut, sło­ma, kabel elektryczny, ołówek itp.

Koledzy naszego chorego wykazali wiele zręczności podczas wprowa­dzania termometru do cewki, gdyż nie uszkodzili ani trudnego do zdo­bycia przyrządu, który mógł dalej służyć szpitalowi, ani nie zranili cewki.

Dobrze zdarzyło się, dla chorego, że trafił w ręce chirurga, a nie urologa, gdyż ten, mając częściej do czynienia z zabiegami endoskopo­wymi, usiłowałby prawdopodobnie usunąć termometr bezoperacyjnie, co doprowadziłoby niechybnie do zniszczenia trudno dziś osiągalnego skład­nika apteczki domowej.