PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1979/32/3

Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
Ropne schorzenia nerek
Bolesław Kuzaka
Ciągotka (priapismus)
Wiesław Janicki, Stefan Ciszewski
Wspomnienie pośmiertne o dr med. Kazimierzu Stolarskim
Zbigniew Piasecki, Lucyna Ciosowa
Historia leczenia operacyjnego gruczolaka stercza i jego znaczenie dla rozwoju urologii w Polsce. Referat wygłoszony podczas Dnia Urologicznego 15 maja 1077 roku w Poznaniu.
Jan Władysław Chojna
Sprawozdanie z "Dni Urologicznych" Hopital Cochin w Paryżu 9-11.IV.1977
Andrzej Borkowski
Doświadczalne zamknięcie przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju
Andrzej Musierowicz
Nerka wielotorbielowata dorosłych
Bogdan Rosiak
Wartość urecholiny, probantyny i lioresalu w usprawnieniu pęcherza moczowego w poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Skrót rozprawy na stopień doktora nauk medycznych
Józef Kowalczyk
Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
Budowa morfologiczna i rokowanie w guzach Wilmsa samoistnie pęknię'tych
Czesław Stoba, Lucjan Cynowski
Ocena przydatności klinicznej operacji wytwórczej połączenia miedniczkowo-moczowodowego sposobem Hynesa i Andersona
Władysław Lejawka
Uraz w wodonerczu
Janusz Piekarski, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
IV Czesko-Słowacko-Szwedzko-Fińskie Sympozjum Urologiczne w Pradze
Andrzej Musierowicz, Jarowit Stolarczyk
Obustronny pierwotny guz moczowodu
Mirosław Bin, Romuald Pietraszun
Samotna torbiel nerki u dziecka
Mirosław Bogucki, Janusz Dembowski
Rzadki przypadek przebicia torbieli skórzastej do pęcherza moczowego
Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski
Uchyłek cewki u mężczyzny
Lucyna Palczak-Pacześna
Sprawozdanie, z III Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
Mirosław Kazoń
Przetoka miedniczkowo-dwunastnicza jako powikłanie roponercza
Artur Żebracki
Polip połączenia miedniczkowo-moczowodowego-u 10-letniego chłopca
Marcin Ulasiński