PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1985/38/3

CHIRURGICZNE LECZENIE CHORÓB UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH W KLINICE PROFESORA BIERKOWSKIEGO (1801?1860) - w 125 rocznicę Jego śmierci
Marek Filipek
WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI Z PRZERZUTAMI DO PŁUC I UKŁADU KOSTNEGO
Mieczysław Fryczkowski, Janusz Nowakiewicz, Marek Panek
POZAPOWIĘZIOWE WYCIĘCIE NERKI Z POWODU MIĄŻSZOWYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
Leonard Teneta, Grażyna Myrcik, Janusz Indyka, Jerzy Zieliński
PLASTYKA TRANSPOZYCJI PRĄCIOWO-MOSZNOWEJ
Marek Orkiszewski, Jerzy Harasymczuk
NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU PÓŹNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta, Wiesław Węglarz
ZASTOSOWANIE ELASTYCZNEGO CEWNIKA ?S" W OPERACJACH WYTWÓRCZYCH POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO (DONIESIENIE TYMCZASOWE)
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun
SELEKTYWNE BARWIENIE POWIERZCHNIOWE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO PRZEZ DOPĘCHERZOWE PODAWANIE BŁĘKITU METYLENOWEGO POŁĄCZONE Z IDENTYFIKACJĄ ENDOSKOPOWĄ
Zygmunt Dobrowolski, Zbigniew Piasecki, Bolesław Papla
WŁASNA METODA LECZENIA SPODZIECTWA
Jerzy Molga
PRZETOKA CEWKOWA PO OPERACJI STULEJKI I WYDŁUŻENIA WĘDZIDEŁKA
Zbigniew Janiak, Jerzy Wiśniewski
OBUSTRONNA NERKA MIEDNICZNA, A CIĄŻA I PORÓD
Wiesław Duda, Jerzy Zieliński
SAMOISTNE PRZECIEKANIE MOCZU DO PRZESTRZENI OKOŁONERKOWEJ W PRZEBIEGU RAKA SZYI PĘCHERZA
Remigiusz Ploch
RESZTKOWA NERKA POURAZOWA
Mieczysław Fryczkowski, Stanisław Skrzelewski, Michał Pietrzyk
GUZ CHROMOCHŁONNY PRAWEGO NADNERCZA ZLOKALIZOWANY PRZY POMOCY TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ULTRASONOGRAFII
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin
PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Bogusław Chwajol, Borivoj Cech
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W ANGLII (4.10.?20. 11. 1984 r.)
Andrzej Borkowski
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM UROLOGICZNEGO NA TEMAT ?KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I LECZENIU IMPOTENCJI". LEIDEN (HOLANDIA) 30.11-1. 12. 1984 r.
Janusz Darewicz, Lech Gałek
SPRAWOZDANIE Z 8 KONGRESU UROLOGÓW JUGOSŁOWIAŃSKICH W SPLICIE (4-6.X.1984 r.)
Mirosław Kazoń