PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1980/33/3

Rola cystostatyków i radioterapii w leczeniu chorych z niepromienioczułymi nowotworami jąder, u których stwierdzono nieoperacyjne przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych
Kazimierz Adamkiewicz
Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u chorych po operacjach na gruczole krokowym
Jerzy Niemirowicz
Aktywność aminopeptydazy leucynowej (lap) w krwi tętniczej i żylnej nerki dotkniętej nowotworem złośliwym
Lucjan Otręba
Cytodiagnostyka aspiracyjna raka stercza
Włodzimierz Olszewski, Stanisław Woyke, Bogusław Musiatowicz, Roman Mazuryk, Tadeusz Zajączkowski
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Wielkiej Brytanii
Stefan Wesołowski
Przypadek prawostronnego wodonercza wywołanego przerzutem raka do dolnego odcinka moczowodu
Jan Szymanowski, Jan Lech Półtorak, Bogusława Baranowska, Cezary Lucer
Czy należy wykonywać operacje wycięcia pęcherza moczowego z powodu raka w małych ośrodkach urologicznych?
Władysław Lejawka
Operacje wytwórcze cewki moczowej w balanitis xerotic obliterans
Zygmunt Jasiński, Zbigniew Wolski, Stanisław Banach
Jednoczasowa, obustronna operacja nerek z dostępu tylnego (Simona)
Andrzej Borkowski
Ocena operacyjnego leczenia ureterocele przemieszczonego wycięciem moczowodu i części podwójnej nerki
Jerzy Friedlender
VI sympozjum n.t. kamicy nerkowej (Jena, 14-15 września 1979 r.)
Jerzy Zieliński
Poprzeczne wycięcie bieguna nerki
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Porównanie wyników wycięcia bieguna nerki metodą poprzeczną z wynikami wycięcia bieguna nerki metodą klinową
Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Czasowa, całkowita remisja przerzutów płucnych: raka z nabłonka przejściowego, po leczeniu bleomycyną i winblastyną
Jerzy Korda
Powikłania pooperacyjne spowodowane talkiem
Maciej Niemierko
Dekstran niskocząsteczkowy w leczeniu zakrzepów żylnych kończyn dolnych po operacji gruczolaka stercza
Antoni Pietrak
Ocena podręcznika napisanego pod redakcją Ch. J. Devina Jr. i J. E. Stecker Jr. pt. „Urology in Practice" wydanego w listopadzie 1978 r. przez Little, Brown and Company, w Boston (U.S.A.)
Kazimierz Adamkiewicz
Trudności diagnostyczne w nerce gąbczastej
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski
Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie
Karol Stąpor, Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Sosnowski
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do pochwy
Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki
Przypadek samoistnego pęknięcia pęcherza moczowego
Adam Rutkowski, Jan Czerniawski
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego P.T.U. Oddział Krakowski zorganizowanego przez Kliniczny Oddział Urologiczny AM w dniu 17.11.79 w Czerwonej Górze k/Kielc
Katarzyna Sapeta, Andrzej Kowalski
Sprawozdanie z V zjazdu naukowego Węgierskiego Towarzystwa Urologicznego i Nefrologicznego 11-13.X.79 Debrecen
Mirosław Kazoń
Sprawozdanie z XXX kongresu urologów niemieckich w Essen w dniach od 20.IX do 23.IX.1978
Alfons Wojewski