PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek przerzutu raka jasnokomórkowego lewej nerki do światła dwunastnicy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Maciej Okonek, Zygmunt Kasztelan, Ryszard Karakiewicz
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego w Gdyni
Ordynator: dr med. Z. Kasztelan

streszczenie

Doniesienie dotyczy przypadku żółtaczki mechanicznej, spowodowanej przerzutem raka jasnokomórkowego lewej nerki do brodawki dwu­nastniczej. Zabieg operacyjny polegał na wycięciu guza i założeniu przetoki pęcherzykowo-żołądkowej, co doprowadziło do ustąpienia żółtaczki i pomyślnego wyniku leczenia.

Opis przypadku

Chory Z.P. lat 60 przybył do szpitala z powodu bólów w prawym nadbrzuszu, żółtaczki, spadku wagi (w ciągu 2 mes. stracił 15 kg) i stanów podgorączkowych. 6 lat przed przybycie do tut. szpitala dokonano chorernu amputacji lewej nerki z powodu raka jasnokomórkowego.

Badania pracowniane: OB 100/T40, bilirubina w sur. 6 mg°/o. E 2 400 000. Fosfataza alk. 12 j. B. Inne badania w tym prześwietlenie przewodu pokarmowego bez od­chyleń od stanu prawidłowego. Badanie bioptyczne wątroby wykazało cechy za­stoju żółci spowodowanego przeszkodą zewnątrzwątrobową.

Chorego zakwalifikowano do leczenia operacyjnego z rozpoznaniem żółtaczki mechanicznej.

Cięciem przyprostnym prawym otwarto jamę otrzewnej i znaleziono rozdęty pęcherzyk żółciowy, poszerzony przewód wspólny o przekroju ok. 4 cm, powięk­szoną wątrobę oraz obły twór o średnicy ok. 4 cm znajdujący się w świetle ra­mienia zstępującego dwunastnicy.

Wobec powyższego otwarto światło dwunastnicy i wycięto z niej rozpadający się uszypułowany guz wyrastający z okolicy brodawki dwunastniczej. Następnie otwarto przewód wspólny z którego wypłynęła żółć pod wzmożonym ciśnieniem. Przeprowadzenie zgłębnika z przewodu wspólnego do dwunastnicy było niemożli­we z powodu bloku mechanicznego w brodawce Vatera. Wobec powyższego zało­żono przetokę pęcherzykow-żółciową (pęcherzyk wolny od kamieni a przewód pę­cherzykowy drożny) i zaszyto światło dwunastnicy. Badanie histopatologiczne guza: Ca clarocellulare metastaticum partim necroticans. (Dr M. Balk). Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Chory opuścił szpital w stanie zadowalającym po 3 tygod­niach od zabiegu.

Przerzuty raka jasnokomórkowego nerki mogą szerzyć się przez ciąg­łość, drogą naczyń krwionośnych, limfatycznych lub nawet z prądem moczu (1, 5, 8). W przypadkach miejscowego rozprzestrzeniania się ko­mórek nowotworowych dochodzi do zajęcia szypuły naczyniowej nerki oraz okolicznych węzłów chłonnych. Ogniska przerzutowe powstałe drogą krwi pojawiają się najczęściej w płucach, w postaci tzw. okrągłych cieni spostrzeganych badaniem radiologicznym (50—56°/o), w kościach (30, 40°/o) lub mózgu (3). Opisywane są również przypadki wszczepienia komórek nowotworowych do śródbłonka naczyń, jam serca, a nawet ściany moczowodu (1, 4, 6). Obserwowano także odległe przerzuty w śródpiersiu i żeńskich narządach płciowych (7).

Przypadek przez nas obserwowany przedstawiamy z uwagi na niespo­tykaną w dostępnym piśmiennictwie lokalizację przerzutu raka jasno­komórkowego. Guz o budowie polipa umiejscowiony był w dwunastnicy w okolicy brodawki Vatera i doprowadził do żółtaczki mechanicznej Można przypuszczać, że zmiana przerzutowa rozwinęła się w tym miej­scu przez wszczepienie komórek nowotworowych drogą naczyń limfa­tycznych.

piśmiennictwo

  1. Adamkiewicz K., Krejczy H., Markuszewski L., Tarnowiecki K.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do ściany moczowodu po przeciwnej stronie. Pol. Przeg. Chir. 1975, 47, 11a, 1475.
  2. Largieder F.: Morfologia, Histogenese und Klassifi-kation der Nierentumoren. Urol. Int. (Basel) 1955, 6, 273.
  3. Lucke B., Schlaum-berger H.: Tumor of the Kidney, Renal, Pelvis and Uretelr. Atlas of Tumor Patology. Armed Forces Invest. Pat. Washington 1057, 8, 30.
  4. Ney Ch.: Thrombosis of the inferior vena cava accosiated with malignant renal tumor. The Yownal of Urologie, 1946, 55, 583, 5. Onkologia Kliniczna, PZWL, Warszawa 1976, :248.
  5. Salla R., Pollok R.: A very slowly developing hypernephroma. Brit. Med. Y. 1952, 2, 226.
  6. Tolia B.M. Whitmore W.F.: Solitary Metastasis from Renal Cell Carcinoma. The Yournal of Urology 1975, 6, 836.
  7. Zollinger H.U.: Niere -und ableitende Harnwege. Springer Verlag. 1966, 602.

adres autorów

Szpital Miejski Oddz. Urologiczny w Gdyni.