PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 17 - Porównawcza ocena przez- i zaotrzewnowych laparoskopowych operacji (LO) w leczeniu urologicznych schorzeń u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Ryszard Zbroński
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie. Dzięki wprowadzeniu OL do leczenia schorzeń urologicznych u dzieci zminimalizowano uraz fizyczny i psychiczny, związany z otwartą operacją. Wiele doniesień wskazuje na to, że dostęp zaotrzewnowy jest bezpieczniejszy i rodzi mniejsze koszty, ale wymaga większego doświadczenia w laparoskopii.
Materiał i metody. W latach 1996-2005 wykonano w naszym ośrodku 154 LO u dzieci w wieku 1,5-18 lat (średnio 11,2). U 128 (83,1%) zastosowano przezotrzewnowy dostęp PLO (I grupa chorych), zaś u 26 (16,9%) zaotrzewnowy ZOL (II grupa). Grupę I podzielono na: Ia - 81 (52,6%) dzieci operowanych z powodu żylaków powrózka nasiennego, i Ib - 47 (30,5%) dzieci z innymi schorzeniami. Dla obiektywizacji wyników użyto polskiej punktowej skali oceny trudności operacyjnych (PSPOTOL). Analizie poddano jedenaście różnych rodzajów OL. Oceniono również zależność wyników LO od wieku dziecka. Kontrole przeprowadzono w czasie 3-121 miesięcy po operacji (średnio 55,8 miesiąca).
Wyniki. Najkrótszy czas operacji, hospitalizacji, rekonwalescencji i konwersji, najmniejszą liczbę reoperacji i powikłań stwierdzono w grupie Ia przy najniższej liczbie punktów PSPOTOL. Grupa II wykazywała lepsze wyniki od Ib przy podobnym poziomie trudności PSPOTOL. Najmłodsze dzieci wykazywały najwyższy PSPOTOL i lepsze od starszych dzieci wyniki OL. Odsetek powikłań konwersji i reoperacji dla poszczególnych rodzajów operacji był zależny od ich PSPOTOL poza dwoma wyjątkami.
Wnioski. 1. Zaotrzewnowe OL pozwalają uzyskać lepsze wyniki od przezotrzewnowych OL o podobnym stopniu trudności operacyjnych. POL łącznie z żylakami powrozka nasiennego odwracają tę ocenę. 2. Poza nielicznymi wyjątkami niezależnie od drogi dojścia operacyjnego PSPOTOL koreluje z wynikami operacyjnymi. 3. Wysokość PSPOTOL jest proporcjonalna do wieku dzieci poddanych OL i koreluje z odsetkiem powikłań reoperacji i konwersji.