PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2008/61/3

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wpływ masy ciała, PSA, skali Gleasona na wyniki radykalnej prostatektomii
Piotr Bryniarski, Mariusz Wróblewski, Krzysztof Pliszek, Andrzej Potyka, Krzysztof Borkowski, Michał Tkocz, Mieczysław Fryczkowski, Wiesław Duda, Zofia Salska, Andrzej Paradysz
Wykorzystanie jelit w operacjach odtwórczych w przypadku raka pęcherza moczowego
Krzysztof Pliszek, Jan Kawecki, Ryszard Zbroński, Paweł Pawlaczek, Henryk Augustyniak, Piotr Bryniarski, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Salska, Wiesław Duda, Andrzej Paradysz
Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
Ocena wybranych markerów funkcji jedynej nerki po usunięciu nerki hipo- lub afunkcyjnej w materiale własnym
Marcin Życzkowski, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Andrzej Paradysz
Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2007/60/1

Próby oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności nerki u chorych z guzem nowotworowym jedynej nerki po operacji organooszczędzającej (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2006/59/4

Samoistne pęknięcie guza nowotworowego nerki
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
KOD: 17 - Porównawcza ocena przez- i zaotrzewnowych laparoskopowych operacji (LO) w leczeniu urologicznych schorzeń u dzieci
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Ryszard Zbroński
KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Zofia Krauze-Balwińska, Wiesława Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 9.3 - Próba oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności jedynej nerki u chorych z guzem nowotworowym po operacji organooszczędzającej nerkę (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 21 - Nietrzymanie moczu - problem nadal niedoceniony
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 9.3 - Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nowotworowym nerki
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena drogi dostępu do nerki w laparoskopowych operacjach organooszczędzających (L NSS) bez niedokrwienia u chorych z guzem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Tomasz Pawlikowski

Urologia Polska 2005/58/4

Porównanie wyników radykalnej prostatektomii u chorych z PSA w normie specyficznej wiekowo (AS PSA) i powyżej niej
Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Maciej Szczębara

Urologia Polska 2005/58/3

Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Adam Ziółkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski
Olbrzymi okołomoczowodowy uchyłek pęcherza moczowego u dziecka
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Porównanie wyników operacji organooszczędzających nerkę (NSS) z marginesem chirurgicznym szerokości do 3 mm i powyżej 5 mm u chorych na raka nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Marcin Życzkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji przeciwodpływowych
Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją wielotorbielowatą
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski
Ocena wyników laparoskopowych operacji organooszczędzających (LNSS) u chorych z nowotworem nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz, Jacek Huk

Urologia Polska 2004/57/4

Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/3

Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z meningomyelocoele
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-1: Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
RIII-2: Wyniki NSS w zależności od wielkości i położenia guza nerki oraz jego budowy histologicznej
Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
RV-7: Przezzasłonowa podcewkowa taśma prolenowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Władysław Bryc, Andrzej Paradysz, Jarosław Droś, Wojciech Sobczyński, Roman Połać, Dariusz Hajdenrajch, Zofia Krauze-Balwińska
RVI-2: Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena wyników operacji nerkooszczędzających (NSS) w zależności od położenia guza w nerce
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2004/57/1

Ocena powikłań po 736 urologicznych operacjach laparoskopowych, przeprowadzonych w jednym ośrodku. Próba obiektywizacji wyników
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2003/56/4

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Zbigniew Kaletka, Wojciech Zajęcki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 2003/56/2

Ureterocoele z moczowodem olbrzymim - obserwacje własne
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska

Urologia Polska 2002/55/2

Ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego (nefrektomia z operacją organooszczędzającą) u chorych z obustronnym asynchronicznym rakiem nerki
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka

Urologia Polska 2001/54/4

Trudności rozpoznawcze odpływów pęcherzowo-moczowodowych u niemowląt karmionych naturalnie
Krystyna Karczewska, Andrzej Paradysz, Alicja Żabka, Józef Dobrowolski

Urologia Polska 2000/53/1

OCENA WYNIKÓW OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH ZE WSKAZAŃ PLANOWYCH U CHORYCH Z RAKIEM NERKI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1998/51/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU POWIKŁANYCH ZWĘŻEŃ POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Tadeusz Dzioba

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U 2 KOBIET Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO 5-LETNIE OBSERWACJE
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka

Urologia Polska 1997/50/3

PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1996/49/1

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ U DZIECI
Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1995/48/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U 508 DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
NIEZŁOŚLIWY MIĘDZYBŁONIAK NAJĄDRZA - OPIS 2 PRZYPADKÓW
Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI CHIRURGICZNEJ KOREKCJI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIECI Z WRODZONYM PRZEROSTEM NADNERCZY
Andrzej Paradysz, Barbara Schneiberg, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1993/46/3

Współistnienie wady podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego z moczowodem olbrzymim
Jacek Huk, Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1993/46/2

Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonych moczowodów olbrzymich u dzieci
Zenon Wielicki, Mieczysław Fryczkowski, Zofia Krauze-Balwińska, Andrzej Paradysz, Michał Pietrzyk

Urologia Polska 1993/46/1

Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
Brodawczak miedniczki nerkowej u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Anna Szurkowski, Mieczysław Fryczkowski
Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki

Urologia Polska 1992/45/4

Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowe
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk

Urologia Polska 1991/44/3

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz
WYNIKI CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIEZŁOŚLIWYCH, NIENARZĄDOWYCH GUZÓW ZAOTRZEWNOWYCH (NNGZ) U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Franciszek Śliwa, Zenon Wielicki, Krzysztof Wasilewski

Urologia Polska 1990/43/3

WYNIKI LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NEREK PRZY POMOCY OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki

Urologia Polska 1989/42/4

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA PIERWOTNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO U DZIECI (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
POZIOM KWASU SJALOWEGO W SUROWICY KRWI, MOCZU ORAZ W HOMOGENATACH TKANKOWYCH CHORYCH NA RAKA LUB BRODAWCZAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 1989/42/2

PROBLEMY INTERSEKSUALIZMU U DZIECI Z ZAAWANSOWANYM SPODZIECTWEM I WNĘTROSTWEM
Mieczysław Fryczkowski, Franciszek Śliwa, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Barbara Schneiberg

Urologia Polska 1988/41/3

DYNAMIKA WZROSTU NEREK PO OPERACJACH PRZECIWODPŁYWOWYCH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze, Krzysztof Maletz

Urologia Polska 1988/41/2

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada

Urologia Polska 1988/41/1

WŁASNY SPOSÓB OPERACJI OBUSTRONNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO, WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z WADĄ PODWÓJNEGO MOCZOWODU U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska

Urologia Polska 1987/40/1

OCENA WYNIKÓW AKTYWNEGO LECZENIA URAZÓW NEREK U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Bożena Zapatka, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1986/39/4

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Augustyn Folwaczny, Krystyna Szprynger, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski

Urologia Polska 1986/39/1

Operacyjne leczenie obustronnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego z zastosowaniem własnej techniki przeszczepienia moczowodów
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz

Urologia Polska 1981/34/2

Przetoki nerkowo-jelitowe jako problem urologiczny
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Bilewski