PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1989/42/2

PROBLEMY INTERSEKSUALIZMU U DZIECI Z ZAAWANSOWANYM SPODZIECTWEM I WNĘTROSTWEM
Mieczysław Fryczkowski, Franciszek Śliwa, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Barbara Schneiberg
POWIKŁANIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOLAPAKSJI
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Stefan Laarmann
OCENA SKUTECZNOŚCI PREPARATU MINIPRESS (PRAZOSIN HYDROCHLORIDE) F-MY PFIZER W LECZENIU ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz, Michał Otłowski, Henryk Filipek, Krzysztof Dębski, Janusz Zajda, Robert Swięcicki, Zygmunt Pawluczuk
WPŁYW OPERACJI NA NERKACH NA FARMAKOKINETYKĘ GENTAMYCYNY U KRÓLIKÓW
Stanisław Dyderski
ANALIZA WYNIKÓW LECZENIA RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Johannes Becker, Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
PRÓBY UWIDOCZNIENIA WŁÓKIEN MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH W WYNIKU CHEMIOLIZY IN VITRO PRZY POMOCY PREPARATÓW FITOLIZYNA I RUBIOLIZYNA
Waldemar Różański, Lucyna Miękoś, Leszek Klimek
WARTOŚĆ ULTRASONOGRAFII WE WCZESNYM ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER
Andrzej Gomuła, Andrzej Giza, Jerzy Walecki
OPTYMALNE WARTOŚCI TESTOSTERONU W PRZEBIEGU LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński
OBUSTRONNE PRZERZUTY RAKA NERKI DO NADNERCZY PRZYCZYNĄ ZGONÓW PO OPERACJI RADYKALNEJ
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
WŁASNE DOŚWIADCZENIA W WEWNĘTRZNYM SZYNOWANIU MOCZOWODU CEWNIKIEM DOPPEL-J
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
PRZYPADEK PRZETRWAŁEGO, DROŻNEGO MOCZOWNIKA U DOROSŁEGO
Andrzej Karski, Ryszard Mostowicz-Szulewski, Leszek Byrski
MOCZOWÓD POZA ŻYŁĄ GŁÓWNĄ DOLNĄ PRZYCZYNĄ OLBRZYMIEGO WODONERCZA
Andrzej Stypko, Zygmunt Kasztelan, Leszek Szcześniak
ŚPIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZĄ SILIKONOWĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław Śpiewak
SPRAWOZDANIE Z III. ŚWIATOWEGO ZJAZDU NA TEMAT LECZENIA IMPOTENCJI (BOSTON, 6?9. 10. 1988)
Janusz Darewicz, Lech Gałek, Krzysztof Rogowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM PT.: RADYKALNA PROSTATEKTOMIA ? KRYTYCZNA OCENA WSKAZAŃ I TECHNIK CHIRURGICZNYCH. GENUA, 2?3 grudzień, 1988 r.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ (20. 09. 1988 do 18. 10. 1988 r.)
Andrzej Prajsner
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH