PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1988/41/1

OCENA ZAWARTOŚCI LH I FSH W TKANCE GRUCZOLAKA STERCZA
Waldemar Dorobek, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski, Stefan Zgliczyński, Bogusława Baranowska
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOTOMII (PCN) PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek
ROZERWANIE ZASTAWKI CEWKI TYLNEJ BALONIKIEM CEWNIKA FOLEYA
Jan Gruchalski, Ewa Gruchalska, Anna Kaniewska
WŁASNY SPOSÓB OPERACJI OBUSTRONNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO, WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z WADĄ PODWÓJNEGO MOCZOWODU U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska
WPŁYW ZESZYWANIA LUB NIE ZESZYWANIA OTRZEWNEJ DNA MIEDNICY NA PRZEBIEG POOPERACYJNY I POWIKŁANIA U CHORYCH PO WYCIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jędrzej Michalec, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski
WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
CELOWOŚĆ USUNIĘCIA NADNERCZA PODCZAS RADYKALNEJ NEFREKTOMII Z POWODU RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maria Barbara Gabryelewicz, Ewa Koźmińska
CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE W PRZYPADKOWO ROZPOZNANYM RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski
SZCZELINA PĘCHERZOWO-JELITOWA (WYNICOWANIE STEKU)
Krzysztof Szkarłat, Krystyna Bochan, Anna Schenk, Wiesław Szczygieł
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA METOD INFORMATYKI DO WSPOMAGANIA ROZPOZNAWANIA I OCENY ODLEGŁYCH WYNIKÓW LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Ryszard Miąsik, Andrzej Bugajski, Mariusz Flasiński
ZNACZENIE WAGINOGRAFII W DIAGNOSTYCE PRZETOK MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH I PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz, Jan Sprogis
POSZERZONE NACZYNIA ŻYLNE TYLNEJ CEWKI PRZYCZYNĄ HEMOSPERMII
Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
POURAZOWY ZAKRZEP TĘTNICY NERKOWEJ
Stanisław Warchoł, Jan Gruchalski, Anna Jakubowska
RAK SKÓRY MOSZNY
Jan Sprogis, Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ OD 18. X. 1986 DO 17. XI. 1986 ORAZ Z UDZIAŁU W SYMPOZJUM ONKOLOGICZNYM ?1986 MEDICAL ONCOLOGY GRAND ROUNDS" W DNIACH 14 I 15. XI. 1986
Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I NOWORODKA OKRĘGOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PURPAN W TULUZIE (1. 9.?31. 12. 1986 r.)
Bożena Zapatka