PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1981/34/2

Skład chemiczny kamieni moczowych a zawartość niektórych ich składników w surowicy i w moczu
Witold Patrzyk
Zmiany w ciągu ćwierćwiecza dotyczące niektórych cech klinicznych kamicy oraz składu chemicznego kamieni moczowych
Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Wilna na konferencję naukową Towarzystwa Urologów LSRR (15.V.80 r. ? 18.V.80 r.)
H. Nielubowiczowa
Wady rozwojowe nerek w materiale kliniki urologicznej AM w Krakowie
Maciej Augustyn, Zygmunt Dobrowolski
Przetoki nerkowo-jelitowe jako problem urologiczny
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Bilewski
Operacje naprawcze cewki moczowej u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Bronisław Stachowski
Sprawozdanie z pierwszego międzynarodowego sympozjum na temat raka prostaty (Paryż 20.VI - 30.VII.1980)
Andrzej Borkowski
Wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo­-moczowodowych u dzieci metodą Glenna-Andersona
Andrzej Borówka
Nowotwory miedniczek nerkowych i moczowodów w materiale oddziału urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
Czop nowotworowy żyły próżnej dolnej wrastający z raka nerki
Kazimierz Tarnowiecki, Kazimierz Adamkiewicz
Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański
Urazowe pęknięcie najądrza u chłopca
Jerzy Friedlender
Przypadek rozwarstwiającego tętniaka aorty
Andrzej Karski
"Samoistny" obfity krwiomocz u dzieci (2 przypadki).
Marek Dzionara
Torbiel skórzasta jądra u chłopca 5-letniego
Czesław Stoba, Leonard Pikiel, Magdalena Sztaba-Kania
Ureter retrocavalis
Lesław Steinmetz, Lech Nowak
O współistnieniu nowotworów pęcherza moczowego z nowotworami innych narządów
Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki
Rhabdomyosarcoma pęcherza moczowego
Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz
Ceporacyna w zakażeniach dróg moczowych
Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Halina Midro