PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANĄ PĘTLĄ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONĄ ŚLUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWĄ KAMICĄ NERKOWĄ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kruś, Mabruk Emsallem
RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO PO ADENOMEKTOMII
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski
WYNIKI LECZENIA EKTOPICZNEJ TORBIELI UJŚCIA PĘCHERZOWEGO MOCZOWODU METODĄ HEMINEFROURETEREKTOMII
Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska
OCENA PRZYDATNOŚCI METOKLOPRAMIDU W ZWALCZANIU UPORCZYWYCH WYMIOTÓW W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Romuald Zdrojowy
WYNIKI LECZENIA GUZÓW JĄDER W OŚRODKU POZNAŃSKIM
Józef Strzyżowski, Cezary Ramlau, Jerzy Atler, Zbigniew Kwias, Witold Skorupski
UWAGI O ODPROWADZENIU JELITOWYM MOCZU SPOSOBEM BRICKERA U DZIECI
Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska
KRIOCHIRURGIA GRUCZOLAKA STERCZA
Maciej Strzyżowski, Andrzej Frydrychowicz
OCENA CZASU PRZEŻYCIA CHORYCH NA RAKA NERKI PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ
Janusz Dembowski, Jarowit Stolarczyk
ZASTOSOWANIE PROTEZ SMALL-CARRION W LECZENIU IMPOTENCJI
Lech Gałek, Janusz Darewicz
ZŁAMANIE PRĄCIA Z USZKODZENIEM CEWKI MOCZOWEJ W TRAKCIE STOSUNKU PŁCIOWEGO
Krzysztof Rogowski, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
SKRZYŻOWANE PRZEMIESZCZENIE NERKI LEWEJ WYKRYTE PRZYPADKOWO Z POWODU POWIKŁAŃ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Adam Szkodny
OBUSTRONNE WODONERCZE U NIEMOWLĄT; RÓŻNE WSKAZANIA OPERACYJNE
Jacek Krasnopolski, Zygmunt H. Kaliciński, Zofia Osiecka, Alicja Sarosiek
TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł
BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada
SPRAWOZDANIE Z X MIĘDZYNARODOWEGO NAUKOWEGO SYMPOZJUM INSTYTUTU LUDWIKA BOLTZMANA WE WIEDNIU (19. 02.?21. 02. 1987)
Andrzej Musierowicz
SPRAWOZDANIE Z 52 KONGRESU BELGIJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO. BRUKSELA, 13-14.06.87
Janusz Darewicz, Lech Gałek
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - PŁK DR MED. JERZY BULIŃSKI (1917?1987)
Stefan Wesołowski
LISTY DO REDAKCJI