PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1990/43/3

ROZWÓJ AKTUALNYCH KONCEPCJI NA TEMAT DEFINITYWNEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Andrzej Borkowski
SKRĘT PRZYCZEPKÓW JĄDRA I NAJĄDRZA
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
PRZEZCEWKOWE ZABIEGI USUWAJĄCE PRZESZKODĘ PODPĘCHERZOWA U CHORYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH
Andrzej Bohatyrewicz, Harald Burgdoerfer
WYNIKI LECZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NEREK PRZY POMOCY OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki
LASER W LECZENIU NIEKTÓRYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Krzysztof Bar, Andrzej Prajsner, Jan Kawecki
SILIKONOWE PROTEZY JĄDRA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Marek Orkiszewski, Jarosław Więckowski
OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI OBLITERACYJNEGO DZIAŁANIA WIBRAMYCYNY I ETANOLU PODANYCH DO WNĘTRZA OPRÓŻNIONYCH PRZEZSKÓRNIE TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
WRAŻLIWOŚĆ NA OFLOKSACYNĘ I INNE CHEMIOTERAPEUTYKI SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH Z MOCZU
Janina Ruczkowska, Izabela Dolna
ANALIZA OPERACYJNIE USUNIĘTYCH ZŁOGÓW NERKOWYCH W PRZEBIEGU NAWROTOWEJ KAMICY CYSTYNOWEJ
Marek Gałka, Czesława Paluszkiewicz, Maria Czaja, Jan Sciesiński, Wojciech Kwiatek
NIETYPOWY PRZEBIEG TĘTNICY JĄDROWEJ LEWEJ U CZŁOWIEKA POŁĄCZONY Z OBECNOŚCIĄ PODWÓJNEJ TĘTNICY NERKOWEJ LEWEJ
Konrad Pilarczyk, Florian Czerwiński, Kordian Graf
RAK PŁASKONABŁONKOWY W UCHYŁKU PĘCHERZA
Piotr Machoy, Wojciech Słuczanowski
ENDOMETRIOZA ŚRÓDŚCIENNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Krzysztof Pych, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski, Roman Pykało, Tadeusz Krzeski
RZADKI PRZYPADEK WŁÓKNIAKO-MIĘSNIAKA GŁADKOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
LIGATURA URETERIS
Stefan Wesołowski, Andrzej Kostrubała, Leszek Krolioki, Borys Kirmuc
PRZYCZYNEK DO RÓŻNICOWANIA GUZÓW W MIEDNICY MNIEJSZEJ
Tadeusz Guzowski, Bogdan Werner, Stefan Wesołowski
DWA PRZYPADKI PRZETOK PĘCHERZOWO-ESICZYCH
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Franciszek Zmysłowski, Andrzej Kostrubała, Borys Kirmuc
WRAŻENIA Z POBYTU W KLINICE UROLOGICZNEJ UNIWERSYTETU W LILLE (FRANCJA)
Marek Sosnowski
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O DR MED. STANISŁAWIE ŁEMPICKIM (13.11.1920 ? 10.05.1989)
Stefan Wesołowski