PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Polimorfizm A (-2578) C genu VEGF u chorych na raka gruczołu krokowego - doniesienie wstępne
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski
KOD: 7.2 - Prospektywna ocena wyników pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej techniką sześciu pól i saturacyjną
Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 7.2 - Rak stercza naciekający pęcherzyki nasienne - czynniki prognostyczne
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Przemysław Szostek, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Tomasz Dzik
KOD: 7.2 - Znaczenie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy, wyniku badania palcem przez odbytnicę oraz wyniku ultrasonografii przezodbytniczej dla rozpoznania raka stercza
Stanisław Szempliński, Jakub Dobruch, Elza Modzelewska, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Andrzej Borówka
KOD: 7.2 - Charakterystyka onkologiczna raka stercza w stadium T1c
Gerard Grotthuss, Jakub Dobruch, Przemysław Szostek, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka
KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz, Paweł Nurzyński, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń
KOD: 8.3 - Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antygen TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego leczonych dopęcherzową immunoterapią BCG
Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko, Jerzy Lorenz
KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Ewelina Szliszka, Zenon P. Czuba, Wojciech Król, Aleksander Sieroń
KOD: 21 - Ocena jakości życia pacjentek po nefropeksji laparoskopowej
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski
KOD: 3.3 - Renoscyntygraficzna ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji na czynność nerki
Marek Urban, Beata Chrapko, Krzysztof Bar, Robert Klijer
KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
KOD: 6.4 - Zastosowanie stentów śródcewkowych jako alternatywnej metody leczenia przeszkody podpęcherzowej
Tomasz Deja, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Patryk Gmerek
KOD: 5 - Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kliś, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański
KOD: 13.2 - Ocena ukrwienia prącia w trakcie wzwodu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej. Obserwacja pięcioletnia
Andrzej Gołubiński, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
KOD: 21.1 - Porównanie okołooperacyjnego stresu psychicznego u pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową
Paweł Kalwas, Zbigniew Kwias, Robert Kuźma, Witold Malendowicz, Michał Hrab
KOD: 15.2 - Szczelny zbiornik moczowy kątniczo-wstępniczy z zastawką hydrauliczną
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Marcin Markuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Marcin Matuszewski
KOD: 15.1 - Operacja Millina z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Dariusz Perkowski, Marcin Matuszewski
KOD: 15.1 - Technika uproszczonej nefropeksji laparoskopowej z dostępu pozaotrzewnowego
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 7.3 - Technika radykalnego wycięcia stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej
Piotr Chłosta, Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
KOD: 2.2 - Przygotowanie i przeszczepienie nerki - technika operacji
Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Paulina Sikorska-Radek, Oskar Pietraszun, Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Paweł Jałmużna
KOD: 15.3 - Chirurgiczne leczenie w przypadku choroby Peyronie
Konrad Jersak, Jerzy Niemirowicz, Piotr Kowalski, Andrzej Kacprzak, Piotr Kaczmarek, Jarosław Bobiński
KOD: 16.2 - Postępowanie rehabilitacyjne po operacjach plastycznych prącia
Wojciech Lauer, Dariusz Perkowski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka
KOD: 19 - Od cięcia środkowego do operacji TIPU (cudze chwalicie, swego nie znacie w operacji spodziectwa)
Marek Orkiszewski
KOD: 16.2 - Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa
Wojciech Perdzyński, Marek Adamek
KOD: 17 - Możliwość odtworzenia napletka podczas operacji spodziectwa
Marek Orkiszewski, Joanna Madej, Tomasz Kilian
KOD: 17 - Endoskopowe leczenie dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi
Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Ludwik Kotliński
KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda
KOD: 17 - Odległe wyniki leczenia dzieci z wynicowanym pęcherzem moczowym własną metodą pośredniego wewnętrznego odprowadzenia moczu
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski
KOD: 10.2 - Zastosowanie przetoki wyrostkowo-skórnej (operacja Mitrofanoff-Malone) w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u pacjentów z pęcherzem neurogennym
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski
KOD: 17 - Własna metoda konstrukcji szczelnej przetoki moczowej
Lidia Skobejko-Włodarska
KOD: 17 - Autoaugmentacja pęcherza (detrusotomia) - skuteczna opcja czy historia?
Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska
KOD: 17 - Porównawcza ocena przez- i zaotrzewnowych laparoskopowych operacji (LO) w leczeniu urologicznych schorzeń u dzieci
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Ryszard Zbroński
KOD: 1 - Leczenie operacyjne z wykorzystaniem dostępu laparoskopowego i ,,otwartego" w przypadku guzów nadnerczy
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Maciej Gruszczyński, Marek Jackowski, Jacek Piątkowski
KOD: 9.3 - Radykalna nefrektomia laparoskopowa standardem postępowania w przypadku guzów T1N0
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 8.2 - Znaczenie prognostyczne nowej klasyfikacji histopatologicznej WHO/ISUP 2004 przy ocenie guzów pęcherza moczowego Ta/T1 o wysokim ryzyku progresji
Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Jarosław Kasprzak, Paweł Kowal, Jerzy Lorenz
KOD: 8.4 - Porównanie jakości materiałów tkankowych, pochodzących z przezcewkowej biopsji tru-cut i elektroresekcji guza, wykonanych w warunkach klinicznych, do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Jakub Dobruch, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka
KOD: 7.1 - Tło genetyczne a ryzyko rozwoju raka prostaty oraz obraz kliniczny choroby
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik
KOD: 7.3 - Radykalne wycięcie stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej: doświadczenia własne na podstawie pierwszych dwudziestu dziewięciu operacji
Piotr Chłosta, Jarosław Jaskulski, Paweł Orłowski, Ireneusz Szymański, Mateusz Obarzanowski, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
KOD: 7.4 - Porównanie wyników leczenia przerzutów raka stercza do kości przy zastosowaniu monoterapii izotopem strontu 89 (SR89) lub samaru 153 (SM153) do terapii skojarzonej (SR89 lub SM153 + radioterapia)
Maciej Bączyk, Piotr Milecki, Jan Sowiński
KOD: 16.2 - Rola limfadenektomii pachwinowej w leczeniu chorych na raka płaskonabłonkowego prącia
Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Roman Sosnowski, Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski
KOD: 6.3 - Leczenie farmakologiczne zaburzeń mikcji u chorych poddanych przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
O. O. Stroy, Yu. O. Mytsyk, O. V. Shulyak, V. V. Dmytrienko
KOD: 6.4 - Przebieg pooperacyjny u mężczyzn z całkowitym zatrzymaniem moczu po zabiegowym leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
KOD: 4 - Śródpęcherzowa eksplozja podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego. Opis przypadku
Janusz Ławiński, Hubert Kuźniar, Jacek Tereszkiewicz
KOD: 6.3 - Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych, aktywujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych na łagodny przerost gruczołu krokowego
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa, Bartosz Misterek, Robert Dębski, Zdzisław Skok
KOD: 6.3 - Próba leczenia skojarzonego tamsulosyną i finasterydem (trzy lata) chorych na łagodny rozrost stercza
Sławomir Dutkiewicz
KOD: 7.2 - Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej
Zbigniew Wolski, Łukasz Pokrywka, Michał Bryczkowski
KOD: 7.3 - Przedoperacyjna wartość antygenu sterczowego PSA oraz badanie przez odbytnicę w ocenie występowania niekorzystnych rokowniczo zmian patologicznych, stwierdzonych w preparacie po radykalnej prostatektomii
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Radosław Starownik, Lech Wronecki, Marek Urban, Waldemar Białek
KOD: 7.2 - Czy czas między biopsją stercza a prostatektomią radykalną ma wpływ na histopatologiczny wynik pooperacyjny?
Zofia Krauze-Balwińska, Wiesława Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski
KOD: 15.1 - Zastosowanie szwu mechanicznego w celu uzyskiwania hemostazy splotu żylnego Santoriniego w czasie laparoskopowej prostatektomii radykalnej - doniesienie wstępne
Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Dariusz Ostapowski, Andrzej Borkowski
KOD: 7.4 - Skuteczność przezcewkowej elektroresekcji (TURP) i nacięcia (TUIP) gruczołu krokowego u chorych na raka stercza, u których wystąpiło zatrzymanie moczu
Sergey Pasichnyk, Andriy Zuravthak, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina
KOD: 7.1 - Wpływ leczenia analogami LHRH na stężenie wybranych cytokin u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Kaczmarek, Lech Pokoca, Jerzy Niemirowicz, Konrad Jersak, Zbigniew Baj
KOD: 9.1 - Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, R. Z. Sheremeta, Andriy Zuravthak, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, Ludmila B. Drobot
KOD: 9.3 - Próba oceny czynników ryzyka wystąpienia niewydolności jedynej nerki u chorych z guzem nowotworowym po operacji organooszczędzającej nerkę (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 8.4 - Uwarunkowania wyboru nadpęcherzowego odprowadzenia moczu u chorych poddanych cystektomii radykalnej z powodu naciekającego raka pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Jerzy Michalak, Dariusz Borowiec, Robert Klijer, Waldemar Białek
KOD: 8.2 - Przydatność badania fotodynamicznego (PDD) do oceny powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego u chorych po usunięciu nerki i moczowodu
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Kamil Burzyński, Waldemar Różański
KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz
KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek
KOD: 21 - Tu retroperitonealis-haemangiopericytoma - opis przypadku
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Patryk Gmerek, Piotr Milecki, Ryszard Szpera, Włodzimierz Kowalczyk, Tomasz Piernik, Tomasz Deja
KOD: 21 - Szybka diagnostyka patomorfologiczna nowotworów jądra. Doniesienie wstępne
Roman Sosnowski, Iwona Skoneczna, Bożena Sikora, Agata Wlazło, Marcin Ligaj, Ewa Kraszewska, Tomasz Demkow
KOD: 19 - Ludwik Rydygier (1850-1920) - jego wkład w rozwój chirurgii i urologii
Tadeusz Zajaczkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska
KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski
KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Anna Jażdżewska, Paweł Juszczak, Małgorzata Warzywoda
KOD: 17 - Laparoskopia w urologii dziecięcej
Piotr Gastoł, Kinga Kowalczyk, Jerzy Czyż, Małgorzata Baka-Ostrowska
KOD: 16.2 - Leczenie długotrwałego priapizmu niedokrwiennego przez wytworzenie połączenia jamisto-gąbczastego sposobem Sachera
Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan, Tadeusz Palec
KOD: 4 - Replantacja prącia - opis przypadku
Bartłomiej Gliniewicz, Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Andrzej Sikorski
KOD: 12.2 - Ocena metody IVS w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet - czteroletnie obserwacje
Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański, Michał Markowski
KOD: 12.2 - Zastosowanie metody trans obturator tape-obtape przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet
Magdalena Mikulska-Jovanović, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Maciej Gruszczyński, Tomasz Drewa
KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Aleksander Łapuć, Zbigniew Trzepizur, Marek Sosnowski, Eugeniusz Miękoś
KOD: 15.3 - Przetoki pęcherzowo-pochwowo-jelitowe jako problem terapeutyczny - analiza chorych, leczonych w latach 1991-2005
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
KOD: 15.2 - Laparoskopowe leczenie w przypadku przetok pęcherzowo-pochwowych
Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat
KOD: 12.2 - Ocena wczesnych i późnych odczynów i powikłań popromiennych ze strony pęcherza moczowego u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii
Bogdan Torbé, Rafał Kurzawa, Danuta Rogowska, Marcin Słojewski, Mirosław Lewocki, Michał Falco, Andrzej Torbé, Andrzej Sikorski
KOD: 14 - Dziesięć lat przezskórnego pozyskiwania plemników do zabiegów wspomaganego rozrodu IVF-ICSI/PESA, TESA
Jan Karol Wolski, Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski, Bogdan Biarda, Hanna Marszał, Sylwia Trubacz
KOD: 10.1 - Dystrybucja, charakterystyka neurochemiczna oraz indukowana stanem zapalnym plastyczność somatostatyno-immunoreaktywnych (SOM-IR) włókien nerwowych zaopatrujących pęcherz moczowy świni
Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Andrzej Borkowski, Cezary Skobowiat, Mariusz Majewski, Piotr Radziszewski
KOD: 12.2 - Zespół Fowler - charakterystyka kliniczna
Piotr Radziszewski, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Elżbieta Keller, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Agnieszka Bossowska, Mariusz Majewski
KOD: 10.1 - Zespół Fowler - charakterystyka unerwienia jajników
Mariusz Majewski, Agnieszka Bossowska, Joanna Wojtkiewicz, Włodzimierz Baranowski, Andrzej Witek, Andrzej Borkowski, Piotr Radziszewski
KOD: 6.4 - Trzy lata doświadczeń w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją (PVP) laserem zielonym (KTP)
Marek Lipiński, Leszek Jeromin
KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - doświadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
KOD: 21 - Ocena porównawcza gojenia rany nerki zaopatrywanej klejem fibrynowym i szwami poliglaktynowymi w modelu eksperymentalnym młodego szczura
Paweł Kroll
KOD: 15.1 - Własny sposób odtworzenia drożności moczowodu jedynej nerki
Konstanty Łoński, Krzysztof Bar, G. Kostiuk, L. Łoński
KOD: 7.3 - Ocena jakości życia po prostatektomii radykalnej
Bartłomiej Gliniewicz
KOD: 3.1 - Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Marzena Gruszka, Celestyna Mila-Kierzenkowska
KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Artur Kobielski, Marek Lipiński, Waldemar Różański
KOD: 3.3 - Leczenie w przypadkach kamicy układu moczowego w latach 1994-2005 w materiale własnym
Mieczysław Gałęzia, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Paweł Wrona, Paweł Kieres, Przemysław Woźniak
KOD: 18 - Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorego ze sztuczną zastawką serca, zakwalifikowanego do zabiegu urologicznego
Przemysław Trzeciak, Marian Zembala, Jerzy Foremny, Lech Poloński
KOD: 5 - Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy: ciekawostka morfologiczna czy możliwy objaw zakażenia nanobakteriami?
Marek Sosnowski, Krzysztof W. Zieliński, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski
KOD: 5 - Mieszane zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Marta Wróblewska, Anna Sawicka-Grzelak, Robert Tomasz Kuthan, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Grzybicze zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitalnych
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Anna Sawicka-Grzelak, Ewa Swoboda-Kopeć, Sylwia Błachnio, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Bakteryjne zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitala klinicznego w Warszawie
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak
KOD: 5 - Wrażliwość in vitro gram-ujemnych uropatogenów szpitalnych na leki przeciwbakteryjne
Katarzyna Kot, Alicja Rokosz, Iwona Serafin, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak
KOD: 21 - Nietrzymanie moczu - problem nadal niedoceniony
Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara
KOD: 12.2 - Zastosowanie matrycy kolagenowej (Pelvicol) do leczenia nietrzymania moczu (NM) - doniesienie wstępne
Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Waldemar Różański
KOD: 15.3 - Analiza głównych przyczyn i ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych z uwzględnieniem przebytej radioterapii - w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
KOD: 14 - Porównawcza ocena wpływu laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego na poprawę płodności u 367 palących i niepalących mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka
KOD: 13.2 - Zaburzenia wzwodu u chorych stosujących substancje dopingujące bez wskazań medycznych
Roland Dadej, Leszek Michalak, Brunon Dadej, Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias
KOD: 13.1 - Funkcje seksualne i wyniki nocnego monitorowania sztywności i tumescencji prącia u mężczyzn z dolegliwościami z dolnych dróg moczowych
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Bartosz Dybowski, Ryszard Hanecki, Albert Gugała, Andrzej Borkowski
KOD: 13.2 - Skuteczność cytrynianu sildenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu u młodych mężczyzn, stosujących substancje dopingujące bez wskazań medycznych
Roland Dadej, Brunon Dadej, Zbigniew Kwias, Paweł Kalwas
KOD: 13.2 - Znaczenie tamsulosyny w leczeniu chorych, u których występują dolegliwości bólowe związane z orgazmem
Alexander Shulyak, Alexander Borzhievsky, Dmytro Vorobets
KOD: 7.2 - Zaawansowanie kliniczne raka stercza w chwili rozpoznania nowotworu na podstawie biopsji rdzeniowej
Jakub Dobruch, Elza Modzelewska, Stanisław Szempliński, Przemysław Szostek, Artur A. Antoniewicz, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka
KOD: 7.1 - Rak stercza z przerzutem do gałki ocznej - opis przypadku
Michał Kretkowski, Michał Hrab, Michał Krawczyński, Witold Malendowicz, Piotr Cieśliński, Zbigniew Kwias
KOD: 8.2 - Porównanie stopnia zaawansowania klinicznego i patologicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej
Michał Szymański, Artur A. Antoniewicz, Przemysław Szostek, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
KOD: 21 - Remisja przerzutów płucnych w przebiegu rozsianego raka nerkowokomórkowego
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jakub Żołnierek, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Cezary Szczylik
KOD: 9.3 - Paliatywna embolizacja tętnicy nerkowej i embolizacja przed planową nefrektomią u chorych na zaawansowanego raka nerki
Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Maciej Karolkiewicz, Władysław Lasek
KOD: 9.1 - Charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych u chorych operowanych z powodu jasnokomórkowego raka nerki (RCC)
Michał Hrab, Michał Kretkowski, Michał Krawczyński, Paweł Kalwas, Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias
KOD: 8.4 - Późne przerzuty w bliźnie pooperacyjnej po częściowej resekcji pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego
Jacek Przybyła, Paweł Wędzikowski, Marek Sosnowski
KOD: 9.3 - Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nowotworowym nerki
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
KOD: 12.1 - Guz w kikucie moczowodu po trzynastu latach od wykonania nefrektomii. Rzadka postać endometriozy
Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński
KOD: 21 - Późne powikłania ze strony układu nerwowego u chorych na nowotwór zarodkowy jądra po leczeniu cytostatycznym programem BEP
Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Ewa Nagańska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow
KOD: 1 - Guz nadnercza (onkocytoma) - opis przypadku
Patryk Gmerek
KOD: 3.3 - Leczenie w przypadku kamicy moczowodowej metodą ESWL przy użyciu litotryptera piezoelektrycznego - analiza doświadczenia klinicznego
Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Roland Dadej, Michał Hrab, Michał Kretkowski
KOD: 3.1 - Ropień pośladka jako pierwszy objaw kamicy odlewowej nerki
Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Leszek Bortnowski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński
KOD: 10.2 - Urodynamiczna ocena chorych z rozpoznanym klinicznie zespołem pęcherza nadaktywnego
Agata Kaliszczak, Marcin Słojewski, Artur Lemiński, Andrzej Sikorski
KOD: 5 - Flora bakteryjna u pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym utrzymywanym na stałe
Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Piotr Kryst, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski
KOD: 8.1 - Miofibroblastyczne guzy zapalne pęcherza moczowego (pseudosarcoma) - opis przypadków
Paweł Dębiński, Elżbieta Górzyńska, Zdzisław Woźniak, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Bartosz Małkiewicz
KOD: 21 - Sieć naczyniowa moczowo-płciowa w okresie zarodkowym
Piotr Cieśliński, Witold Woźniak, Zbigniew Kwias