PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Paweł Kroll 1, Andrzej Jankowski 1, Przemysław Mańkowski 1, Anna Jażdżewska 1, Paweł Juszczak 1, Małgorzata Warzywoda 2
1 Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej AM w Poznaniu
2 Zakład Radiologii Pediatrycznej AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Diagnostyka różnicowa w przypadkach ostrego bólu jądra jest bardzo istotna. Najważniejsze pytanie to: operować, czy nie? Nie ma dyskusji co do leczenia operacyjnego skrętu jądra i zachowawczego zapalenia jądra/najądrza. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla płodności istotne jest różnicowanie skrętu przyczepka ze stanem zapalnym jądra/najądrza.
Cel pracy. Krytyczna analiza trafności wyników przedoperacyjnych badań ultrasonograficznych u chłopców z ,,zespołem ostrej moszny" (ZOM).
Materiał i metody. Retrospektywna analiza historii chorób dzieci przyjętych do naszej Kliniki ZOM. W ostatnich trzech latach 191 chłopców było leczonych z powodu ZOM. U wszystkich ból jądra nie związany z urazem, u wszystkich wykonano USG przy przyjęciu. Najistotniejszym parametrem w USG była obecność przepływu naczyniowego w powrózku nasiennym. W 44 przypadkach stanu zapalnego leczono zachowawczo. U 147 dzieci z ZOM wykonano operacyjną eksploracje moszny i jądra. Porównaliśmy rozpoznania pooperacyjne z sugestiami wynikającymi z USG.
Wyniki. U 147 chłopców rozpoznano śródoperacyjnie: skręt powrózka nasiennego u 41, skręt przyczepka u 106. W grupie 41 dzieci ze skrętem powrózka: przedoperacyjne USG u 22 wykazało przepływy w powrózku i jądrze, w dziewiętnastu przypadkach przepływu nie wykazano. W grupie 106 chłopców ze skrętem przyczepka: w trzydziestu trzech przypadkach USG pozytywnie korelowało z rozpoznaniem śródoperacyjnym, w 73 przypadkach sugerowało stan zapalny. Średni czas hospitalizacji operowanych dzieci wynosił 3,2 doby, u żadnego dziecka nie stwierdzono powikłań pooperacyjnych.
Wnioski. Ultrasonografia nawet z użyciem Dopplera może być myląca u chłopców ze skrętem powrózka nasiennego. Większość z dzieci ze skrętem przyczepka miała przedoperacyjną, mylną sugestię stanu zapalnego gonady. Chirurgiczna eksploracja jądra jest zabiegiem bezpiecznym. Zalecamy leczenie operacyjne u chłopców z ,,zespołem ostrej moszny".