PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przemysław Mańkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda
KOD: 10.2 - Zastosowanie przetoki wyrostkowo-skórnej (operacja Mitrofanoff-Malone) w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u pacjentów z pęcherzem neurogennym
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski
KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Anna Jażdżewska, Paweł Juszczak, Małgorzata Warzywoda