PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 19 - Ludwik Rydygier (1850-1920) - jego wkład w rozwój chirurgii i urologii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tadeusz Zajaczkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska
Department of Urology and Neurourology Essen-North, Marien Hospital, Teaching Hospital of the University Duisburg-Essen, Niemcy

streszczenie

Wstęp. Osiemdziesiąt sześć lat temu, 25 czerwca 1920 roku, zmarł jeden z najwybitniejszych chirurgów z przełomu XIX i XX wieku - Ludwik Rydygier. W roku 1880 pierwszy w Polsce, a drugi na świecie, wykonał zabieg wycięcia odzwiernika z powodu raka żołądka. W 1881 r. wykonał jako pierwszy w świecie zabieg resekcji żołądka z powodu owrzodzenia.
Wyniki. Ludwik Rydygier urodził się 21 sierpnia 1850 roku w Dusocinie pod Grudziądzem, jako syn Karola Riedigera właściciela ziemskiego i matki Elżbiety z domu Koenig. Naukę podstawową pobierał w domu rodzinnym, a następnie w Collegium Marianum w Pelpinie i gimnazjum w Chojnicach. Maturę zdał w roku 1869 w Chełmie nad Wisłą i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Gryfii (Greifswald). Kontynuował studia w Berlinie i w Strassburgu. Dyplom lekarza otrzymał w 1873 roku w Gryfii i rozpoczął tam pracę w Klinice Chirurgicznej. W 1879 roku habilitował się na Uniwersytecie w Jenie z chirurgii (prof. G. A. Lücke). Rok później opuścił Jene i osiadł na stale w Chełmnie, organizując prywatną, nowoczesną lecznicę, w której wykonywał jako pionier słynne operacje: resekcję żołądka z powodu raka i wrzodu. Na ten okres pracy przypadają największe jego osiągnięcia naukowe, które utorowały mu drogę do wspaniałej kariery akademickiej. W 1887 roku po otrzymaniu obywatelstwa bawarskiego przejął po Mikuliczu-Radeckim Klinikę Chirurgiczną w Krakowie. Rydygier wybudował nową klinikę chirurgiczną, odpowiadającą wymaganiom ówczesnej wiedzy. W nowo wybudowanej klinice w 1889 roku pod przewodnictwem inicjatora Rydygiera odbył się I Zjazd Chirurgów Polskich. Po otwarciu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Lwowskim przyjął Rydygier w maju 1897 na prośbę Władz Wiedeńskich kierownictwo Kliniki Chirurgicznej.
Wnioski. Prof. Ludwik Rydygier był utalentowanym i wszechstronnym chirurgiem, świetnym operatorem. Oprócz chirurgii jamy brzusznej, klatki piersiowej, sutka, ginekologii i kostno-stawowch operacji zajmował się okulistyką, laryngologią i urologią. W swoich klinikach wprowadził diagostykę rentgenowską, cystoskopie i sondowanie moczowodów. Gruczolaka stercza, gruźlicę i kamienie pęcherza operował z dojścia przezotrzewnowego. Wykonywał plastyczne operacje u chorych ze zwężeniem lub ubytkiem moczowodu, wadami wrodzonymi pęcherza moczowego i cewki, z powodzeniem operował wiele przetok pęcherzowo-pochwowych.