PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 7.3 - Technika radykalnego wycięcia stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Piotr Chłosta 1, Paweł Orłowski 1, Jarosław Jaskulski 1, Mateusz Obarzanowski 1, Jakub Dobruch 2, Andrzej Borówka 2
1 Dział Urologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
2 Klinika Urologii, I Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Wzrastająca dostępność technik endowizji umożliwia skuteczne przeprowadzenie operacji laparoskopowego radykalnego wycięcia gruczołu krokowego z dostępu przedotrzewnowego.
Cel pracy. Celem filmu jest przedstawienie techniki prostatektomii radykalnej wykonanej laparoskopowo z dostępu przedotrzewnownego.
Materiał i metody. Film zrealizowano po zgromadzeniu doświadczenia opartego na laparoskopowej, przedotrzewnowej prostatektomii radykalnej (LPR), przeprowadzonej w okresie od stycznia 2004 r. do stycznia 2006 r. u dwudziestu dziewięciu chorych na raka klinicznie ograniczonego do stercza. Przestrzeń operacyjną wytwarzano metodą rozwarstwienia tkanek za pomocą palca, a następnie metodą insuflacji pod kontrolą wzroku bez użycia balonu Gaura. Podczas operacji wykorzystywano pięć trokarów (trzy 10 mm i dwa 5 mm). Zabieg rozpoczynano od uwolnienia przedniej powierzchni stercza, przecięcia powięzi miedniczej, więzadeł łonowo sterczowych i odcięcia gruczołu krokowego od cewki moczowej. Następnie odcinano stercz od pęcherza moczowego, uwalniano nasieniowody, pęcherzyki nasienne i tylną powierzchnię gruczołu krokowego. Podczas każdej operacji wykorzystywano koagulację bipolarną oraz urządzenie Ligasure. Zespolenie pęcherzowe cewkowe wykonywano czterema lub pięcioma węzełkowymi szwami wchłanialnymi 3/0. Po operacji pozostawiano jeden dren (14 F) w okolicy zespolenia.
Wyniki. U wszystkich chorych operację przeprowadzono z powodzeniem, bez potrzeby konwersji. U jednego chorego doszło do niezamierzonego uszkodzenia odbytnicy, które zaopatrzono doraźnie zszywając je dwuwarstwowo. Nie obserwowano innych powikłań w czasie ani we wczesnym okresie po operacji.
Wnioski. Przedstawiona operacja jest bezpieczna i skuteczna. Jej inwazyjność jest znacznie mniejsza od klasycznego, operacyjnego wycięcia gruczołu krokowego. Wykorzystanie balonu Gaura do uzyskania przestrzeni operacyjnej w przypadku LPR nie jest konieczne. Wprawdzie operowanie w przestrzeni załonowej z dostępu przedotrzewnowego jest technicznie nieco bardziej kłopotliwe od operowania z dostępu przezotrzewnowego, jednak operacja wykonana metodą przedstawioną na filmie jest łatwiejsza niż spodziewaliśmy się. Dysponując doświadczeniem dotyczącym laparoskopowej prostatektomii radykalnej wykonywanej przezotrzewnowo, a także operacji wykonywanej przedotrzewnowo, sądzimy, że dostęp przedotrzewnowy pozwala na sprawne i bezpieczne wycięcie radykalne stercza, zwłaszcza u chorych, u których jego objętość nie jest bardzo duża. Wykorzystanie koagulacji dwubiegunowej oraz Ligasure do zapewnienia hemostazy znacznie skraca czas operacji i ułatwia jej przeprowadzenie.