PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 7.1 - Rak stercza z przerzutem do gałki ocznej - opis przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Michał Kretkowski, Michał Hrab, Michał Krawczyński, Witold Malendowicz, Piotr Cieśliński, Zbigniew Kwias
Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Zapadalności wykrywalność raka stercza stale się zwiększa. Najczęstszą lokalizacją zmian przerzutowych jest kościec, aczkolwiek zdarzają się przypadki rzadkich lokalizacji przerzutów odległych. W niniejszej publikacji autorzy opisują wyjątkowy przypadek wystąpienia przerzutu raka stercza do gałki ocznej.
Cel pracy. Pacjent lat 56 zgłosił się w lutym 2005 roku do gabinetu okulistycznego z powodu wystąpienia nagłego pogorszenia ostrości wzroku w lewym oku. W badaniu przedmiotowym stwierdzono występowanie nietypowej dla badanej okolicy tkanki o makroskopowych cechach rozrostu nowotworowego, zlokalizowanego w okolicy plamki żółtej siatkówki lewego oka. Pacjenta skierowano do dalszego leczenia szpitalnego. Po wykonaniu szeregu badań dodatkowych stwierdzono zmianę przerzutową o nieznanej lokalizacji ogniska pierwotnego. Konsultacja urologiczna, badanie per rectum (T4) i oznaczenie podwyższonego stężenia PSA w surowicy krwi (135 ng/ml) nasunęło kliniczne podejrzenie raka stercza. Diagnozę potwierdził wynik biopsji gruboigłowej. W preparacie histopatologicznym stwierdzono utkanie raka stercza o niskim zróżnicowaniu.
Materiał i metody. Konsultacja urologiczna, badanie per rectum (T4) i oznaczenie podwyższonego stężenia PSA w surowicy krwi (135 ng/ml) nasunęło kliniczne podejrzenie raka stercza. Diagnozę potwierdził wynik biopsji gruboigłowej. W preparacie histopatologicznym stwierdzono utkanie raka stercza o niskim zróżnicowaniu.
Wyniki. W okresie pięciu miesięcy od wdrożeniu leczenia hormonalnego zaobserwowano poprawę ostrości widzenia oraz całkowity zanik zmiany zlokalizowanej w gałce ocznej. Nadir stężenia PSA (13,8 ng/ml) zaobserwowano po dziewięciu miesiącach, po których notowano wzrost stężenia markera do wartości 60,2 ng/ml w styczniu 2006 roku.
Wnioski. Opisany przypadek zwraca uwagę na możliwość występowania rzadkich lokalizacji przerzutów w przebiegu raka stercza.