PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Malendowicz

Urologia Polska 2008/61/4

Od Wenus z Willendorfu do leptyny – historia odkrycia tej cytokiny i jej powiązanie z męskim układem rozrodczym człowieka
Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Biopsja rdzeniowa gruczołu krokowego wykonywana z powodu podwyższonego stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) – ocena wykrywalności raka prostaty
Michał Malkowski, Wojciech Cieślikowski Jr, Leszek Michalak, Łukasz Wojnar, Witold Malendowicz, Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias
Chłoniak pęcherza moczowego. Opis przypadku
Łukasz Wojnar, Zbigniew Kwias, Michał Malkowski, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21.1 - Porównanie okołooperacyjnego stresu psychicznego u pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową
Paweł Kalwas, Zbigniew Kwias, Robert Kuźma, Witold Malendowicz, Michał Hrab
KOD: 7.1 - Rak stercza z przerzutem do gałki ocznej - opis przypadku
Michał Kretkowski, Michał Hrab, Michał Krawczyński, Witold Malendowicz, Piotr Cieśliński, Zbigniew Kwias
KOD: 9.1 - Charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych u chorych operowanych z powodu jasnokomórkowego raka nerki (RCC)
Michał Hrab, Michał Kretkowski, Michał Krawczyński, Paweł Kalwas, Witold Malendowicz, Zbigniew Kwias

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genu leptyny i izoform jej receptora
Witold Malendowicz, Marcin Ruciński, Agnieszka Ziółkowska, Zbigniew Kwias