PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Kamil Burzyński 1, Leszek Jeromin 1, Andrzej Prelich 1, Artur Kobielski 2, Marek Lipiński 1, Waldemar Różański 1
1 II Klinika Urologii UM w Łodzi
2 Zespół Leczniczo-Diagnostyczny KOPERNIK w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie. Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej z rekonstrukcją 3D pozwala na precyzyjną ocenę struktur wewnętrznych narządów. Ocena ta może być przydatna przy planowaniu sposobu leczenia.
Cel pracy. Celem pracy było wykorzystanie wielorzędowej tomografii komputerowej z rekonstrukcją 3D w planowaniu techniki i dostępu operacyjnego odlewowej kamicy nerkowej.
Materiał i metody. Od stycznia 2006 roku w II Klinice Urologii UM w Łodzi prowadzi się badania struktur wewnętrznych narządów układu moczowego za pomocą wielorzędowej TK z rekonstrukcją 3D. Przedstawiamy chorego z obustronną odlewową kamicą nerek. Na zdjęciach urograficznych oraz na podstawie klasycznej tomografii komputerowej nie można było ocenić przestrzennego rozmieszczenia złogów w układach kielichowo-miedniczkowych nerek. W tym celu zastosowano wielorzędowa tomografię komputerowa z rekonstrukcja 3D.
Wyniki. Badanie to pozwoliło na wykonanie obrotu obu nerek o kąt 360o, co pozwoliło na ocenę rozmieszczenia odlewowych kamieni w układach kielichowo-miedniczkowych. Oprócz oceny wielkości i rozmieszczenia odlewowych kamieni w nerkach można było wybrać najlepszą drogę do nacięcia miąższu nerkowego i wyeliminować przypadkowe wyszukiwanie złogów w kielichach drugorzędowych.
Wnioski. 1. Rekonstrukcja 3D w wielorzędowej tomografii komputerowej pozwala na dokładną ocenę rozmieszczenia złogów w nerkach. 2. Możliwość oceny grubości miąższu nerkowego umożliwia wybranie najlepszej drogi dostępu do kamienia.