PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Jeromin

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Pięć lat doświadczeń w stosowaniu laserowego odparowania łagodnego rozrostu stercza (BPH)
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Waldemar Różański

Urologia Polska 2007/60/3

Ocena odległych wyników leczenia skojarzonego chorych z zaawansowanymi stadiami nowotworów zarodkowych jądra
Adam Płużański, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Marek Sosnowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Przydatność badania fotodynamicznego (PDD) do oceny powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego u chorych po usunięciu nerki i moczowodu
Marek Lipiński, Leszek Jeromin, Kamil Burzyński, Waldemar Różański
KOD: 6.4 - Trzy lata doświadczeń w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją (PVP) laserem zielonym (KTP)
Marek Lipiński, Leszek Jeromin
KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Artur Kobielski, Marek Lipiński, Waldemar Różański

Urologia Polska 2005/58/4

Rzadki przypadek przerzutu raka gruczołu krokowego do obu jąder i najądrzy
Marek Lipiński, Mariusz Szewczyk, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2005/58/3

Podskórne odprowadzenie moczu ? alternatywa dla przezskórnej przetoki nerkowej
Leszek Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Minimalnie inwazyjna metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza - fotoselektywna waporyzacja
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Jeromin, Leszek Jeromin
Wartość USG w krótkich, nawrotowych zwężeniach cewki moczowej przy wyborze endoskopowego zabiegu operacyjnego
Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
Technika fotoselektywnej waporyzacji stercza
Leszek Jeromin, Marek Jeromin, Marek Lipiński
Ultrasonografia trójwymiarowa stosowana do oceny wnętrza olbrzymiej przestrzeni płynowej nerki
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
Podskórne odprowadzenie moczu alternatywą dla przezskórnej przetoki nerkowej
Cezary Szymański, Marek Lipiński, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
Tumorektomia w nerce metodą termoablacji (doniesienie wstępne)
Marek Salagierski, Maciej Salagierski, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2004/57/4

Fotoselektywna waporyzacja wysokoenergetycznym laserem potasowo-tytanowo-fosforowym – nowa metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza
Marek Lipiński, Marek Jeromin, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2004/57/3

Wartość terapii fotodynamicznej w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Marek Lipiński, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2004/57/2a

PIV-3: Analiza współistniejących czynników ryzyka wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet operowanych w latach 1984-2003
Mariusz Blewniewski, Marek Sosnowski, Piotr Marks, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2001/54/2

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowego Centralnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEAU), Budapeszt 13-14 X 2000
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2001/54/1

Wartość metody fotodynamicznej w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza moczowego oraz w ocenie skuteczności clcktroresekcji guzów powierzchownych
Marek Lipiński, Leszek Jeromin

Urologia Polska 2000/53/1

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU NASIENIAKA JĄDRA DO NERKI
Marek Wrona, Marek Lipiński, Marek Sosnowski, Leszek Jeromin
ZASTOSOWANIE SPIRALI GIANTURCO DO ZAMKNIĘCIA PRZETOKI MOCZOWODOWO-JELITOWEJ
Marek Wrona, Marek Lipiński, Z. Kaurzel, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1998/51/2

KOMENTARZ DO PRACY ?OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL"
Leszek Jeromin

Urologia Polska 1997/50/3

ODPŁYWY PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWO-NERKOWE JAKO PRZYCZYNA DŁUGOTRWAŁEGO ZAKAŻENIA PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA (ŁRS)
Marek Lipiński, W. Dutkiewicz, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1997/50/2

ZASTOSOWANIE WODY WODOCIĄGOWEJ DO PRZEZCEWKOWYCH ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Lipiński, Marek Wrona

Urologia Polska 1997/50/1

OCTAN CYPROTERONU (ANDROCUR) W LECZENIU ZAAWANSOWANYCH POSTACI RAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Lipiński

Urologia Polska 1996/49/4

KRWIAK OKOŁOPĘCHERZOWY LECZONY DRENAŻEM WYTWORZONYM POD KONTROLĄ USG ZESTAWEM NEPHROFIX
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Salagierski, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1996/49/3

20-LETNIE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU PRZETOK PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Piotr Lipiński
STRATEGIA POSTĘPOWANIA W ZWĘŻENIACH POPROMIENNYCH MOCZOWODU W NOWOTWORACH NARZĄDU RODNEGO
Leszek Jeromin, Marek Wrona, Marek Lipiński, B. Wrężel
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1995/48/4

PRZEZSKÓRNA ELEKTRORESEKCJA DUŻYCH, PROSTYCH TORBIELI NERKI
Leszek Jeromin, Kamil Burzyński

Urologia Polska 1994/47/3

Wspomnienie pośmiertne Prof. dr hab. med. Karol Stąpor
Leszek Jeromin, Marek Wrona

Urologia Polska 1994/47/1-2

Dootrzewnowe przemieszczenie moczowodów w leczeniu zwłóknienia pozaotrzewnowego (syndroma Ormond)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Endoskopowa tunelizacja zarośniętej tylnej ścianki cewki u mężczyzn
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1993/46/4

Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1993/46/1

Staging lymphadenectomy w diagnostyce i leczeniu I stadium nienasieniakowatych zarodkowych guzów jądra (NZGJ)
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1992/45/3

Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1991/44/4

Chirurgiczne i chemiczne leczenie chorych na nienasieniako wate guzy jądra w I i II stopniu zaawansowa
Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Izabela Dowgird-Witczak

Urologia Polska 1991/44/3

Pozagonadalny za rodkowy nowotwór jądra
Marek Sosnowski, Anna Płużańska, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1991/44/2

Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1991/44/1

ENDOSONOGRAFICZNY OBRAZ PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA WARTOŚCI BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH W PRZEBIEGU LECZENIA RAKA STERCZA
Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
CHIRURGICZNE LECZENIE TRANSSEKSUALISTÓW TYPU MĘŻCZYZNA?KOBIETA
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Wacław Dec, Andrzej Zieliński, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1990/43/3

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI OBLITERACYJNEGO DZIAŁANIA WIBRAMYCYNY I ETANOLU PODANYCH DO WNĘTRZA OPRÓŻNIONYCH PRZEZSKÓRNIE TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1989/42/3

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU NAWROTOWYCH, KRÓTKICH ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ URETROTOMEM OPTYCZNYM I SPIRALĄ CEWKOWĄ WŁASNEGO POMYSŁU
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1989/42/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W WEWNĘTRZNYM SZYNOWANIU MOCZOWODU CEWNIKIEM DOPPEL-J
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1989/42/1

KLINICZNA PRÓBA OCENY ANGIOSCYNTYGRAFICZNEGO OZNACZANIA PRZEPŁYWU KRWI ŻYLNEJ W LEWYM JĄDRZE, ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW NASIENIA PRZED I PO OPERACJI PODWIĄZANIA ŻYŁY JĄDROWEJ LEWEJ ORAZ PROPOZYCJA WŁASNEJ KLASYFIKACJI KLINICZNEJ ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASI
Cezary Szczepański, Leszek Jeromin, Michał Studniarek, Ryszard Kowski

Urologia Polska 1988/41/3

ZASTOSOWANIE SPIRALI UROLOGICZNEJ U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
SPRAWOZDANIE Z XXXIX ZJAZDU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO Stuttgart, 14?17 października 1987 r.
Leszek Jeromin

Urologia Polska 1988/41/1

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRZEZSKÓRNEJ NEFROLITOTOMII (PCN) PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1987/40/4

PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIANIE TORBIELI NEREK PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Marek Salagierski, Kamil Burzyński, Michał Studniarek, Andrzej Juszyński, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W URETERORENOSKOPOWYM (URS) LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
NOWOTWÓR DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ROZPOZNANY I LECZONY PRZY POMOCY URETERORENOSKOPII -(URS)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1987/40/1

DWA PRZYPADKI PRZEZSKÓRNEGO USUNIĘCIA KAMIENI NERKOWYCH PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1986/39/4

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE OLBRZYMIEGO URETEROCELE PROSTEGO
Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1986/39/3

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORU JĄDRA
Zbigniew Janiak, Sławomir Jędrzejczak, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński

Urologia Polska 1986/39/1

Próba leczenia choroby peyronie orgoteiną
Leszek Jeromin, Marek Lipiński
Własne doświadczenia w przezcewkowym leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Marek Rożniecki

Urologia Polska 1985/38/4

PRZEZSKÓRNA PRZETOKA NERKOWA JAKO SPOSÓB CZASOWEGO NADPĘCHERZOWEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Marek Salagierski, Michał Studniarek, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński

Urologia Polska 1985/38/3

GUZ CHROMOCHŁONNY PRAWEGO NADNERCZA ZLOKALIZOWANY PRZY POMOCY TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ULTRASONOGRAFII
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1985/38/2

WARTOŚĆ LIMFADENEKTOMII W NIENASIENIAKOWATYCH GUZACH JĄDRA W DOŚWIADCZENIACH KLINIKI UROLOGII AM W ŁODZI
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin
ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier

Urologia Polska 1985/38/1

10-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRORESEKCJACH GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
WPŁYW POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM FLEBOGRAFII NA PODSTAWOWE PARAMETRY NASIENIA U CHORYCH Z ŻYLAKAMI POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula

Urologia Polska 1984/37/4

GRUCZOLISTOŚĆ SRÓDMACICZNA (ENDOMETRIOSIS) JAKO PRZYCZYNA WODONERCZA
Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1984/37/3

5-LETNIE OBSERWACJE KLINICZNE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FOSFESTROLEM I BROMOKRYPTYNĄ
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz

Urologia Polska 1983/36/4

Metalowe kleszcze z siatką do sródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich przy poszukiwaniu drobnych kamieni w nerkach
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki

Urologia Polska 1983/36/3

Przetoka pęcherzowa-maciczna
Marek Salagierski, Jan Bortkiewicz, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1983/36/2

Torbiele nerek a kamica moczowa
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza
Karol Stąpor, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wiśniewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1982/35/3-4

Metabolizm testosteronu w raku gruczołu krokowego
Leszek Jeromin
Zastosowanie bromokryptyny w leczeniu raka gruczołu krokowego
Leszek Jeromin
Własne doświadczenia w leczeniu estracytem estrogeno-opornych nowotworów gruczołu krokowego
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Zastosowanie elektroresektoskopu dziecięcego w leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Zbigniew Janiak, Marek Rożniecki
Własne doświadczenia w leczeniu przetok pęcherzowo-pochwowych po operacjach ginekologicznych
Jerzy Wiśniewski, Leszek Jeromin, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wady rozwojowe układu moczowo-płciowego
Julia Kruk-Jeromin, Leszek Jeromin, Jerzy Kowalewski
Bawełniania ochrona cewki moczowej jako próba zapobiegania infekcji odcewnikowej
Marek Rożniecki, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ścianie torbieli nerkowej rozpoznany śródoperacyjnie
Karol Stąpor, Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1980/33/2

Siatka metalowa do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako pomoc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki
Leszek Jeromin, Karol Stąpor, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1978/31/1

Olbrzymi guz niezstąpionego jądra leżącego w jamie brzusznej
Kazimierz Rybiński, Bogdan Eckeradorf, Leszek Jeromin