PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tumorektomia w nerce metodą termoablacji (doniesienie wstępne)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Marek Salagierski, Maciej Salagierski, Leszek Jeromin