PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Salagierski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena związku antagonisty receptora α-1 adrenergicznego ze szlakiem PI3-kinazy w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro
Maciej Salagierski, Hanna Romańska, Rachel Bruton, Zulfigar Gulzar, Paul Abel, Marek Sosnowski, El-Nasir Lalani

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Tumorektomia w nerce metodą termoablacji (doniesienie wstępne)
Marek Salagierski, Maciej Salagierski, Leszek Jeromin