PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Minimalnie inwazyjna metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza - fotoselektywna waporyzacja
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Jeromin, Leszek Jeromin