PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1985/38/1

PODSTAWY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
Gabriel Turowski
10-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRORESEKCJACH GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
UPROSZCZONA METODA KOAGULOPIELOLITOTOMII (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Aleksandra Fryszman, Lidia Skobejko-Włodarska
ZMIANY ANATOMICZNE DRÓG MOCZOWYCH STWIERDZONE PODCZAS OPERACJI NAWROTOWEJ KAMICY NERKOWO-MOCZOWODOWEJ
Bożena Zapatka
HIPERKALCEMIA U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jarowit Stolarczyk, Janusz Dembowski
ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska
WŁASNA MODYFIKACJA POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM ŚRÓDOPERACYJNEJ FLEBOGRAFII W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak
WPŁYW POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM FLEBOGRAFII NA PODSTAWOWE PARAMETRY NASIENIA U CHORYCH Z ŻYLAKAMI POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula
KWAŚNA FOSFATAZA STERCZOWA (PAP) W OSOCZU ? PORÓWNANIE METODY RADIO- I ENZYMOIMMUNOLOGICZNEGO OZNACZANIA STĘŻENIA
Jan Kulpa, Adam Kwinta
ADENOMEKTOMIA SPOSOBEM MILLINA, ZAGADNIENIE PRZEDOPERACYJNEGO CEWNIKOWANIA CHORYCH
Jan Leńko
OCENA ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-JELITOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM LEADBETTERA
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
GRUCZOLAK KWASOCHŁONNY (ONCOCYTOMA) NERKI
Stanisław Krasoń, Roman Mazuryk, Jan Sprogis
ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W ODDZIALE UROLOGICZNYM SZPITALA ST. TRUDPERT W PFORZHEIM (RFN)
Józef Matych
SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
Janusz Darewicz
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UROLOGÓW WŁOSKICH ?KONFRONTACJE W UROLOGII 1984 R." (FIUGGI TERME, 7?9. IX. 1984 R.)
Jan Leńko